Φορολογικές απαλλαγές για δαπάνες μηχανολογικού εξοπλισμού

Υπάγονται επενδυτικά σχέδια του πρωτογενούς και μεταποιητικού τομέα

Φορολογικές απαλλαγές για δαπάνες μηχανολογικού εξοπλισμού
-Διαφήμιση-
Σπούδασε την αγροτική ειδικότητα που σου αρέσει εντελώς ΔΩΡΕΑΝ!

Μετά την παράταση που δόθηκε έως τις 7 Μαΐου 2018 για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στον 2ο κύκλο του καθεστώτος του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 «Γενική Επιχειρηματικότητα», άρχισε να τρέχει από τις 4 Απριλίου και η δεύτερη προκήρυξη του καθεστώτος «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού», με συνολικό προϋπολογισμό που ανέρχεται στα 150 εκατ. ευρώ και αφορά φορολογικές απαλλαγές.

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο εν λόγω καθεστώς έως τις 15 Δεκεμβρίου, εφόσον δεν εξαντληθεί νωρίτερα ο προϋπολογισμός. Μέσω του καθεστώτος θα ενισχυθούν με φορολογικές απαλλαγές, δαπάνες μηχανολογικού εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων που χρησιμοποιούνται εντός της μονάδας υπό την προϋπόθεση ότι αφορούν αρχική επένδυση. Σημειώνεται ότι στο καθεστώς μπορούν να υπαχθούν επενδυτικά σχέδια της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής (φυτικής και ζωικής παραγωγής), αλλά και του τομέα της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων.

-Διαφήμιση-
vamvaki prasino skouliki

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές:

  • ατομική επιχείρηση
  • εμπορική εταιρεία
  • συνεταιρισμός
  • Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚοινΣΕπ), Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ)
  • υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες, με την υποχρέωση να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες δημοσιότητας πριν από την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου
  • επιχειρήσεις που λειτουργούν με τη μορφή κοινοπραξίας με την προϋπόθεση καταχώρισής τους στο ΓΕΜΗ
  • δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους, υπό προϋποθέσεις  

Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στο καθεστώς ενισχύσεων ορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα. Συγκεκριμένα, για μεγάλες επιχειρήσεις, στο ποσό των 500.000 ευρώ, για μεσαίες επιχειρήσεις και συνεταιρισμούς στο ποσό των 250.000 ευρώ, για μικρές επιχειρήσεις στα 150.000 ευρώ, για πολύ μικρές επιχειρήσεις στο ποσό των 100.000 ευρώ και για ΚοινΣΕπ, Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, Ομάδες Παραγωγών και Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) στο ποσό των 50.000 ευρώ.

-Διαφήμιση-
gaia epicheirein congress