Φουντούκι: Προσπάθειες αναβίωσης μιας χαμένης καλλιέργειας

Σε μία νέα φάση αναζήτησης μπαίνει η καλλιέργεια του φουντουκιού. Η έλλειψη εξειδίκευσης και οι ερασιτεχνισμοί του παρελθόντος έθεσαν το φυτό εκτός παραγωγικής διαδικασίας στη χώρα μας. Τα τελευταία χρόνια, και λόγω της ζήτησης του ελληνικού φουντουκιού, κάποιοι αγρότες έδειξαν και πάλι ενδιαφέρον.

Ο όγκος παραγωγής, η ποιότητα των καρπών και οι σύγχρονες οργανώσεις των παραγωγών μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη, αλλά και στην προοπτική της καλλιέργειας. Μεγάλο κενό υπάρχει και στον τομέα της έρευνας, όπου και εκεί θα πρέπει να υπάρξουν νέα δεδομένα και τεχνολογίες, ώστε να ξεπεραστούν τα προβλήματα και να παραχθούν προϊόντα υψηλής ποιότητας και με χαμηλό κόστος παραγωγής.

Όπως μας εξηγεί ο Δαμιανός Εμμανουηλίδης, παραγωγός από το Μανιάκι Αμυνταίου, «τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μεγάλο ενδιαφέρον από πολλούς αγρότες της περιοχής μας και κυρίως από νέους για την καλλιέργεια του φυτού. Επειδή βλέπουμε τα προβλήματα που θα συναντήσουμε στην καλλιέργεια και στην αγορά, κάνουμε ήδη κινήσεις για τη δημιουργία μιας σύγχρονης ομάδας παραγωγών».

Μέσα από τη μεταποίηση η προστιθέμενη αξία

Ο καρπός του φουντουκιού είναι ιδιαίτερα ανθεκτικός και ειδικά μετά τη συλλεκτική περίοδο. Το γεγονός αυτό δίνει τη δυνατότητα στον παραγωγό να το αποθηκεύσει και παράλληλα να το μεταποιήσει ο ίδιος.

Ο κ. Εμμανουηλίδης προσπαθεί μέσα από μία μικρή μεταποιητική επιχείρηση να δώσει προστιθέμενη αξία στο παραγόμενο προϊόν, μεταποιώντας το σε πραλίνα και σοκολάτα με φουντούκια. «Έχουμε τη δυνατότητα να αναπτύξουμε και νέα προϊόντα από το φουντούκι, χάρη στην ποιοτική του υπεροχή. Αυτό, όμως, που έχουμε ανάγκη σήμερα, είναι οι μεγαλύτερες ποσότητες, ώστε να μπούμε δυναμικά στο παιχνίδι της αγοράς», καταλήγει.

Το πολλαπλασιαστικό υλικό θα κάνει τη διαφορά

Όπως όλα τα φυτά, έτσι και το φουντούκι έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες και απαιτήσεις. Επηρεάζεται εύκολα από τους παγετούς της άνοιξης και βέβαια δεν λείπουν από την ατζέντα της φυτοπροστασίας εχθροί και ασθένειες, μικρότερης όμως έντασης σε σχέση με άλλα ακρόδρυα. «Η επιλογή του κατάλληλου γενετικού υλικού, προσαρμοσμένου στις εδαφοκλιματολογικές συνθήκες της περιοχής, θα παίξει σημαντικό ρόλο στην καλλιέργεια της φουντουκιάς», λέει στην «ΥΧ» ο Δημήτρης Δανιηλίδης, φυτωριούχος από τα Μονόσπιτα Νάουσας.

Σε ό,τι αφορά το θέμα των τιμών, και σύμφωνα με δηλώσεις παραγωγών, «ανάλογα με την ποικιλία, οι τιμές αυτή την περίοδο κυμαίνονται από 2 έως 2,5 ευρώ το κιλό στον παραγωγό. Η μέση απόδοση ανά στρέμμα μπορεί να ξεπεράσει και τα 250 κιλά».