Η χρήση φυτοφαρμάκων με μεθόδους ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας (IPM) είναι δυνατό να μειωθεί χωρίς να διαταραχθεί η οικονομική κερδοφορία των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, όπως διαβεβαίωσε το πανευρωπαϊκό αγροτικό δίκτυο IPMWORKS τους ευρωβουλευτές της Επιτροπής Γεωργίας σε πρόσφατη δημόσια ακρόαση.

Παρόλο που η ολοκληρωμένη φυτοπροστασία κατοχυρώνεται στην οδηγία της ΕΕ του 2009 για την πώληση προϊόντων φυτοπροστασίας, και μάλιστα είναι, τουλάχιστον θεωρητικά, υποχρεωτική από το 2014, ο ρυθμός υιοθέτησής της παραμένει αργός και η έννοιά της πολύ ασαφής, σύμφωνα με πολλούς ευρωβουλευτές.

Καθώς οι συζητήσεις σχετικά με την πρόταση για τη μείωση της χρήσης και του κινδύνου των φυτοφαρμάκων στο μισό έως το 2030 βρίσκονται πλέον σε πλήρη εξέλιξη, οι εκπρόσωποι του IPMWORKS, το οποίο ειδικεύεται στην επίδειξη και στην προώθηση οικονομικά αποδοτικών στρατηγικών IPM, επιχείρησαν να μετριάσουν τους ανωτέρω φόβους των ευρωβουλευτών.

Το έργο αυτό, το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Horizon 2020 της ΕΕ, συγκεντρώνει 22 ομάδες περίπου δέκα γεωργών σε 16 χώρες της ΕΕ για να διερευνήσει τη μεγάλης κλίμακας εξάπλωση της IPM. «Τα τελευταία δύο χρόνια, συλλέγουμε δεδομένα σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις για να αποδείξουμε ότι είναι δυνατόν να γίνει χωρίς φυτοφάρμακα, διατηρώντας παράλληλα την οικονομική δραστηριότητα», δήλωσε στη EURACTIV ο συντονιστής του IPMWORKS Nicolas Munier-Jolain, ο οποίος είναι επίσης ερευνητής στο INRAE, το Ινστιτούτο Γεωργίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος της Γαλλίας.

Για να εκπαιδεύσει τις ομάδες των αγροτών του, το IPMWORKS βασίστηκε σε υφιστάμενα δίκτυα σε ορισμένες χώρες, όπως το DEPHY, το οποίο συγκεντρώνει περισσότερους από 2.000 Γάλλους αγρότες, καθώς και με το DIPS στη Γερμανία, το GROEN στην Ολλανδία, το LEAF στο Ηνωμένο Βασίλειο και το PESTIRED στην Ελβετία.

Από το 2020 έως το 2022, οι εν λόγω αγρότες έδωσαν ενθαρρυντικά δεδομένα στο IPMWORKS σχετικά με τις πρακτικές και τις μεθόδους τους, οδηγώντας στο ανωτέρω πόρισμα του δικτύου. Παρ’ όλα αυτά, αρκετοί ευρωβουλευτές επιμένουν ότι τα χημικά προϊόντα εξακολουθούν να είναι πολύ φθηνά και οι πωλήσεις τους πολύ υψηλές. «Ο ψεκασμός με ένα χημικό προϊόν κοστίζει 15 ευρώ ανά εκτάριο, ενώ με την ολοκληρωμένη φυτοπροστασία το κόστος εκτοξεύεται στα ύψη», δήλωσε ο Γερμανός ευρωβουλευτής των Πρασίνων Martin Hausling, ζητώντας να «επιβληθεί» η IPM στους αγρότες.