Φυτοπροστασία και λίπανση ελαιοκράμβης τον Φεβρουάριο

του Δημήτρη Τσαρτσαλή, γεωπόνου

Η καλλιέργεια της ελαιοκράμβης φαίνεται ότι, εκεί που καλλιεργούνταν σε μικρές εκτάσεις σε κάποιες περιοχές της Μακεδονίας, εδώ και δέκα χρόνια περίπου καλλιεργείται πλέον σε χιλιάδες στρέμματα όχι μόνο στη Μακεδονία, αλλά και στην Κεντρική Ελλάδα. Στο ξεκίνημα της καλλιέργειας στη χώρα μας, πολλοί παράγοντες (προετοιμασία εδάφους, σπορά, εχθροί κ.λπ.) ήταν άγνωστοι στη διαχείρισή τους, με αποτέλεσμα τις χαμηλές αποδόσεις.

Η βελτίωση όμως που έχει συντελεστεί αυτά τα χρόνια σε όλους σχεδόν τους συντελεστές, έχει κάνει την καλλιέργεια της ελαιοκράμβης πολύ αποδοτική και ελκυστική για τους Έλληνες καλλιεργητές, κυρίως σε ημιορεινές και ορεινές περιοχές, όπου δείχνει να εγκαθίσταται καλύτερα. Βέβαια, ας μην ξεχνάμε ότι είναι φυτό κτηνοτροφικό μεν, αλλά εμείς το καλλιεργούμε ως βιομηχανικό ελαιοδοτικό, που σημαίνει ότι οικονομικά είναι εξαρτημένο από τη βιομηχανία και τις τιμές που αυτή συμβάλλεται (πληρώνει) με τους καλλιεργητές.

Κρίσιμη η περίοδος ανθοφορίας

Η φετινή καλλιέργεια της ελαιοκράμβης βρίσκεται αυτή την εποχή στο στάδιο του λήθαργου (χειμώνας). Με την επίδραση των χαμηλών θερμοκρασιών (εαρινοποίηση) και με την αύξηση της διάρκειας της ημέρας (φωτοπερίοδος), θα αρχίσει να διαφοροποιεί ανθοφόρους οφθαλμούς και να αυξάνεται ταχέως βλαστικά.

Οι καλλιεργητές ελαιοκράμβης πρέπει να δείξουν ιδιαίτερη προσοχή αυτή την εποχή στην καταπολέμηση του κευθόρρυγχου (Ceutorhychus pallidactylus), ενός βασικού και ύπουλου εχθρού, που προκαλεί μεγάλες ζημιές χωρίς να γίνεται άμεσα αντιληπτός. Το έντομο αυτό συμπληρώνει μια γενεά το έτος και διαχειμάζει ως ενήλικο σε προστατευμένες θέσεις στο έδαφος. Δραστηριοποιείται προς το τέλος του χειμώνα, αρχίζει να τρέφεται και τα θηλυκά να γεννούν αβγά εντός των μίσχων και του λαιμού των φυτών. Μετά την εκκόλαψη των αβγών, οι νεαρές προνύμφες ορύσσουν χαρακτηριστικές στοές στους μίσχους και στον λαιμό των φυτών με κατεύθυνση προς τη ρίζα αυτού.

Η καταπολέμηση του εντόμου πρέπει να γίνεται προτού τα θηλυκά εναποθέσουν τα αβγά τους. Σε συνεργασία λοιπόν με τους τοπικούς γεωπόνους πρέπει να παρακολουθείται ο πληθυσμός με κατάλληλες παγίδες και να γίνονται ψεκασμοί με κατάλληλα εντομοκτόνα όπου χρειάζεται. Επίσης, σε μερικές ημέρες, προς το τέλος Φεβρουαρίου, που ο καιρός ελπίζουμε ότι θα επιτρέψει την είσοδο στα χωράφια και με την έναρξη της βλάστησης, πρέπει να γίνει και η επιφανειακή λίπανση με άζωτο.

Λίπανση

Η ελαιοκράμβη είναι φυτό με υψηλές απαιτήσεις σε άζωτο. Αυτό κανονικά θα πρέπει να εφαρμοστεί σε δύο δόσεις. Αυτή την εποχή, επιβάλλονται τουλάχιστον 25 με 30 κιλά λίπασμα ανά στρέμμα. Λιπάσματα νιτροθειικής αμμωνίας 27-0-0 ή ουροθειικής αμμωνίας 40-0-0 ή θειικής αμμωνίας 25-0-0 είναι επιθυμητά, καθώς εκτός από το άζωτο περιέχουν και μεγάλες ποσότητες θειαφιού, στοιχείου επίσης απαραίτητου στην καλλιέργεια της ελαιοκράμβης.

Ακόμη, οι καλλιεργητές θα πρέπει να προσέξουν και τα μικροστοιχεία που είναι απαραίτητα για τη σωστή θρέψη των φυτών και κυρίως το βόριο. Καλό είναι με τους ψεκασμούς που τυχόν κάνουν για το κευθόρυγχο ή αργότερα για το σκαθάρι της γύρης, να συνδυάσουν και κάποιο διαφυλλικό λίπασμα.

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Υπαιθρος Χώρα»
που κυκλοφόρησε Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου 2021