Γ. Κεφαλάς, Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας ΠΚΜ: «Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας πρωταγωνίστρια στην ανάπτυξη του αγροτικού τομέα»

Άρθρο του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Γιώργου Κεφαλά

Η έμπρακτη στήριξη των αγροτών και η ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα ως βασικού πυλώνα ανάπτυξης αποτελεί σταθερή στρατηγική επιλογή για τη διοίκηση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και προσωπικά για τον Περιφερειάρχη Απόστολο Τζιτζικώστα.

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι η πρώτη Περιφέρεια στη χώρα τόσο στην αγροτική παραγωγή όσο και στις εξαγωγές τροφίμων και αγροτικών προϊόντων. Η αγροτική οικονομία συνεισφέρει σταθερά στο ΑΕΠ της Κεντρικής Μακεδονίας σε ποσοστό άνω του 25%, ενώ  ο πρωτογενής τομέας της Κεντρικής Μακεδονίας συμμετέχει κατά 26% στην Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία του πρωτογενούς τομέα της Ελλάδας.

Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αξιοποιούμε κάθε διαθέσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο, εθνικό και ευρωπαϊκό, για να υλοποιήσουμε έργα και δράσεις που στοχεύουν στην υποστήριξη των αγροτών, στον εκσυγχρονισμό της αγροτικής παραγωγής, στην ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα και στην ενίσχυση της εξωστρέφειάς του.

Στην κατεύθυνση αυτή ήδη υλοποιούμε συγκεκριμένες δράσεις:

– Στο πλαίσιο των δράσεων που αφορούν την υλοποίηση επενδύσεων οι οποίες συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης, στη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχουν εγκριθεί 2.404 επενδύσεις με προϋπολογισμό που αγγίζει τα 150 εκατομμύρια ευρώ.

– Στο πρόγραμμα “Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων” εγκρίθηκαν 25 νέα έργα προϋπολογισμού άνω των 51 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία υλοποιούνται στον τόπο μας από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και Δήμους της περιοχής μας.

– Έχουμε ήδη ξεκινήσει να υλοποιούμε 93 έργα ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ για την εξοικονόμηση των υδάτινων πόρων.

– Στο πλαίσιο της δράσης για την «Υλοποίηση επενδύσεων με στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων» έχουμε ήδη εντάξει 424 νέες γεωργικές επενδύσεις, ενώ ταυτόχρονα έχουμε υποβάλει αίτημα και διεκδικούμε πρόσθετους πόρους, για να εντάξουμε ακόμα περισσότερους γεωργούς.

– Στο πλαίσιο προγραμμάτων για την εγκατάσταση νέων γεωργών την τελευταία πενταετία, έχουμε εγκρίνει και υλοποιούνται περισσότερες από 5.000 νέες γεωργικές επενδύσεις, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 160 εκατομμυρίων ευρώ.

– Περίπου 450 πράξεις, προϋπολογισμού άνω των 6 εκατομμυρίων ευρώ, εντάχθηκαν στο σκέλος του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης για την «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων».

Οι αριθμοί έρχονται απλώς να επιβεβαιώσουν τη σταθερή προσήλωσή μας στο στόχο της ενίσχυσης του αγροτικού τομέα και των αγροτών και κυρίως των νέων αγροτών.

Παράλληλα με το πλήθος των προγραμμάτων που υλοποιούμε για την υποστήριξη των αγροτών και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, έχουμε αναλάβει σειρά πρωτοβουλιών για τη διεθνή ανάδειξη των αγροτοδιατροφικών προϊόντων που παράγονται στη μακεδονική γη. Συνδέσαμε την αγροδιατροφή με τον τουρισμό, καθιερώσαμε το brand “Μακεδονική Κουζίνα”, ενώ προβάλλουμε το Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων της Κεντρικής Μακεδονίας σε περισσότερες από 70 εκθέσεις αγροτικών προϊόντων και τροφίμων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 

Η πίστη μας στη δυναμική του αγροτικού τομέα στην Κεντρική Μακεδονία είναι ισχυρή, όπως ισχυρή είναι και η δέσμευσή μας να ανοίγουμε διαρκώς νέους δρόμους για την ανάπτυξή του, δημιουργώντας νέες δυνατότητες και ευκαιρίες για τους αγρότες μας και τις επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού κλάδου.