Τη δυνατότητα να μπλοκάρουν τα πρότζεκτ κατασκευής αιολικών πάρκων έδωσαν στους δήμους της Γαλλίας οι γερουσιαστές της χώρας, εγκρίνοντας τροποποίηση στον υπό διαβούλευση νόμο για το κλίμα και την ανθεκτικότητα.

Το ψήφισμα των γερουσιαστών αποσκοπεί στην προώθηση της «κοινωνικής αποδοχής των αιολικών πάρκων, με στόχο τη διασφάλιση της ανάπτυξής τους σε αρμονία με τα εδάφη και τους κατοίκους τους».

Σύμφωνα με τον συντηρητικό γερουσιαστή Etienne Blanc, η φωτορύπανση, η ηχορύπανση, η προστασία της βιοποικιλότητας και οι επιπτώσεις στους διαδρόμους που ακολουθούν τα αποδημητικά πουλιά είναι κριτήρια που πρέπει να ληφθούν υπόψη πριν από την έναρξη της κατασκευής ενός αιολικού πάρκου.

Η τροποποίηση προβλέπει περίοδο ενός μηνός από την υποβολή της σχετικής αίτησης στις δημοτικές αρχές, κατά την οποία οι δήμαρχοι θα μπορούν να μελετούν το εκάστοτε έργο και ενδεχομένως να το απορρίπτουν. Ο Blanc επεσήμανε ότι το ψήφισμα προασπίζει μια «ενισχυμένη δημοκρατία», με «περισσότερη διαβούλευση» με τις τοπικές αρχές.

«Δεν μπορούμε να είμαστε υπέρ της διαβούλευσης όσον αφορά την πυρηνική ενέργεια και κατά της διαβούλευσης όσον αφορά την αιολική ενέργεια», υποστήριξε.

www.euractiv.com