Η Γαλλία ενισχύει τους κανόνες επισήμανσης της χώρας προέλευσης για το μέλι

γράφει ο Νίκος Τράγγαλος

Το προτεινόμενο διάταγμα ορίζει ότι τα μείγματα μελιού που διατίθενται στην αγορά της Γαλλίας πρέπει να αναγράφουν στις ετικέτες τους τον κατάλογο των χωρών προέλευσης για τα μέλια που χρησιμοποιούνται στο προϊόν, κατά φθίνουσα σειρά βάρους.

Η γαλλική παραγωγή μελιού, η οποία κυμαίνεται μεταξύ 20.000 και 30.000 τόνων ανάλογα με το έτος, δεν αρκεί για να ικανοποιήσει τη ζήτηση που φτάνει περίπου τους 40.000 τόνους ετησίως

Η Γαλλία έχει εκπονήσει σχέδιο διατάγματος που θα επεκτείνει τις πληροφορίες για την προέλευση των προϊόντων που διατίθενται στους καταναλωτές για τα προϊόντα μελιού που συσκευάζονται στη Γαλλία και παρασκευάζονται από μείγματα, ανακοίνωσε η Γενική Διεύθυνση Πολιτικής Ανταγωνισμού, Καταναλωτών και Ελέγχου της Απάτης. Το νέο προτεινόμενο διάταγμα θα διαβιβαστεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή «τις προσεχείς ημέρες», δήλωσε ο Agnes Pannier-Runacher, υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών.

Το νέο σχέδιο διατάγματος πρωτοεμφανίστηκε σε ακρόαση στην Εθνοσυνέλευση και τη Γερουσία τον Μάρτιο, όταν ο Γάλλος υπουργός Γεωργίας, Didier Guillaume, επιβεβαίωσε ότι ήταν υπέρ της ενίσχυσης των κανόνων επισήμανσης σχετικά με την προέλευση του μελιού.

Οι γαλλικές αρχές αναφέρουν ότι αυτό το νέο σχέδιο διατάγματος ευθυγραμμίζεται πλήρως με τις δεσμεύσεις που ανέλαβε η κυβέρνηση κατά τη διάρκεια της συζήτησης σχετικά με τον νόμο του 2018 για την ισορροπία των εμπορικών σχέσεων στους τομείς των αγροτικών προϊόντων, των τροφίμων και της υγείας.

Σήμερα στη Γαλλία, η προέλευση των προϊόντων μελιού είναι ασαφής για τους καταναλωτές, δεδομένου ότι τα προϊόντα μπορούν να φέρουν ετικέτες προέλευσης όπως «μείγματα από ΕΕ και μη ΕΕ».

Επιπλέον, στους καταναλωτές θα είναι ευδιάκριτη η χώρα προέλευσης, όταν το μείγμα της είναι περισσότερο από 20%.

Απαραίτητη η βελτίωση της σήμανσης προέλευσης

Οι γαλλικές αρχές θεωρούν απαραίτητο να βελτιωθεί η σήμανση προέλευσης του μελιού για μεγαλύτερη σαφήνεια, απλότητα και διαφάνεια και να περιλαμβάνει πληροφορίες απαραίτητες για την ενημέρωση του καταναλωτή, προσπαθώντας παράλληλα να προωθήσει το γαλλικό μέλι.

Η γαλλική παραγωγή μελιού, η οποία κυμαίνεται μεταξύ 20.000 και 30.000 τόνων ανάλογα με το έτος, δεν αρκεί για να ικανοποιήσει τη ζήτηση που φτάνει περίπου τους 40.000 τόνους ετησίως. Ως εκ τούτου, αυτό αποτελεί τεράστιο κίνητρο για την παραποίηση της προέλευσης των προϊόντων μελιού παρουσιάζοντάς τα ως γαλλικής προέλευσης.

Κατά τα τελευταία δύο χρόνια, οι υπηρεσίες της ΓΔ Πολιτικής Ανταγωνισμού ήταν ιδιαίτερα δραστήριες στη διεξαγωγή επιθεωρήσεων στην αγορά μελιού. Σύμφωνα με τη διευθύντρια, έχουν ελεγχθεί 317 καταστήματα και αναλύθηκαν 262 προϊόντα στα εργαστήριά τους κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Παρατηρήθηκαν παρατυπίες στο 32% των ελεγχόμενων εγκαταστάσεων, ενώ το 43% των δειγμάτων που ελέγχθηκαν δεν ήταν σύμμορφα. Οι κύριες αιτίες μη συμμόρφωσης περιλάμβαναν ελαττώματα σήμανσης και ελαττώματα στη σύνθεση, την ποιότητα ή τη νοθεία, ενώ εξαρθρώθηκε κύκλωμα που πουλούσε ως γαλλικό χιλιάδες τόνους μελιού ισπανικής και κινεζικής προέλευσης .

Τέλος, η ΓΔ Πολιτικής Ανταγωνισμού δήλωσε ότι η κυβέρνηση θα αναλάβει το θέμα της επισήμανσης της προέλευσης του μελιού σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προκειμένου να εξασφαλίσει ένα προστατευτικό και εναρμονισμένο κανονιστικό πλαίσιο για το θέμα.