Γαλλία: Υπεγράφη «συμβόλαιο» για τη μείωση της χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων

Γαλλία: Υπεγράφη «συμβόλαιο» για τη μείωση της χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων
-Διαφήμιση-

Ένα ιδιότυπο συμφωνητικό που προωθείται από τη γαλλική Εθνική Ομοσπονδία Συνδικάτων Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων (FNSEA) υπέγραψε πριν από μερικές ημέρες ο υπουργός Γεωργίας της Γαλλίας, Ντιντιέ Γκιγιόμ. Με τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, τίθεται σε εφαρμογή ένα σχέδιο για τον περιορισμό της χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγροτική παραγωγή, συμπεριλαμβανομένων των φρούτων και των λαχανικών.

Υπέρ του συμφωνητικού τάσσονται ακόμη 42 οργανώσεις του αγροτικού τομέα, καθώς και εταιρείες σπόρων, κατασκευαστές αγροτικών μηχανημάτων, παραγωγοί φυτοπροστατευτικών προϊόντων και πλήθος εκπροσώπων της αγροδιατροφής. Με την υποστήριξή τους, το γαλλικό υπουργείο Γεωργίας εξέφρασε τη δέσμευσή του να «κινητοποιήσει τους διαθέσιμους προϋπολογισμούς για να συμβάλει στην αγροοικολογική μετάβαση των παραγωγών».

Το εισαγωγικό μέρος του «συμβολαίου» περιλαμβάνει δεσμεύσεις τόσο από πλευράς αγροτικού τομέα όσο και από το κράτος σε πέντε τομείς:

  • Διαμόρφωση κατάλληλων πολιτικών.
  • Εντοπισμός και πρόληψη εναλλακτικών λύσεων αντί των φυτοφαρμάκων.
  • Παροχή βοήθειας στους αγρότες, ώστε να μειώσουν τη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
  • Επικοινωνία με το ευρύ κοινό.
  • Θέματα διακυβέρνησης.

Επιπλέον, το έγγραφο δεσμεύει τις δύο πλευρές να επιτύχουν τους ακόλουθους στόχους:

  • Ανταπόκριση στις απαιτήσεις των καταναλωτών και των πολιτών σχετικά με τα υγιή, ασφαλή και βιώσιμα τρόφιμα.
  • Προστασία της παραγωγικής ικανότητας της γαλλικής γεωργίας και της θέσης της χώρας στις αγορές.
  • Προώθηση μιας ανθεκτικής και ανταγωνιστικής γεωργίας.
  • Αντιμετώπιση των στρεβλώσεων του ανταγωνισμού που βλάπτουν τους Γάλλους παραγωγούς.
-Διαφήμιση-