Η Γερμανία και η Γαλλία αποφάσισαν πρόσφατα να τερματίσουν τη μαζική θανάτωση των μικρών αρσενικών κοτόπουλων (σε εφαρμογή από τις αρχές του 2022) και τώρα προσπαθούν να πείσουν τα υπόλοιπα κράτη-μέλη να ακολουθήσουν το παράδειγμά τους. Ωστόσο, μένει να φανεί το κατά πόσο ομαλή θα είναι αυτή η μετάβαση.

Μέχρι την 1η Ιανουαρίου του 2022, όλα τα γαλλικά και γερμανικά εκκολαπτήρια θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα ή να έχουν παραγγείλει τον τεχνολογικό εξοπλισμό που απαιτείται για τον εντοπισμό του φύλου που υπάρχει ήδη στο αβγό, προκειμένου να καταστρέφονται οι αρσενικοί νεοσσοί πριν εκκολαφθούν.

Η αλλαγή πρακτικών έγινε αποδεκτή με ενθουσιασμό από τις οργανώσεις υπέρ των δικαιωμάτων των ζώων, ωστόσο η εφαρμογή τους αποδεικνύεται πιο εύκολη στη θεωρία παρά στην πράξη. Η τεχνική ώστε να γίνεται γνωστό το φύλο των κοτόπουλων δεν έχει αναπτυχθεί ακόμη στη Γαλλία, πράγμα που σημαίνει ότι η χώρα πιθανότατα θα χρειαστεί να επιλέξει μία από τις ήδη υπάρχουσες μεθόδους από τη Γερμανία και την Ολλανδία, πληρώνοντας βαρύ αντίτιμο.

«Σήμερα, όταν κανείς αγοράζει μια νεοσσό όρνιθα ωοπαραγωγής, του κοστίζει 80 λεπτά, συμπεριλαμβανομένου του κόστους εξάλειψης των αρσενικών νεοσσών», αναφέρει στη EURACTIV ο Philippe Juven, πρόεδρος της εθνικής επιτροπής για την προώθηση των αβγών (CNPO). «Με τη νέα τεχνική, κάθε κοτόπουλο θα κοστίσει περίπου 1 ευρώ παραπάνω», προειδοποιεί.