Μια ολιστική μελέτη σχετικά με την έκθεση των ανθρώπων που ζουν σε αμπελουργικές περιοχές σε φυτοφάρμακα ανακοίνωσαν ότι θα ξεκινήσουν οι υπηρεσίες για την Υγειονομική Ασφάλεια των Τροφίμων (ANSES) και τη Δημόσια Υγεία (Sante publique France, SpF) της Γαλλίας. Τα αποτελέσματα αναμένεται να ρίξουν φως στη σχέση μεταξύ αμπελουργικών δραστηριοτήτων και έκθεσης σε φυτοφάρμακα, ένα ζήτημα που απασχολεί όλο και περισσότερο το Παρίσι και την ΕΕ.

Aπό την Παρασκευή 29 Οκτωβρίου, η μεγάλη εθνική μελέτη ονόματι «PestiRiv» θα αρχίσει να καταμετρά τις επιπτώσεις των φυτοφαρμάκων στις αμπελουργικές περιοχές της Γαλλίας. Θα είναι η πρώτη μεγάλης κλίμακας μελέτη, με στόχο την καλύτερη κατανόηση της έκθεσης των ανθρώπων της υπαίθρου σε δυνητικά βλαβερά φυτοφάρμακα.

Σύμφωνα με δελτίο Tύπου που δημοσίευσαν οι δύο εθνικές οργανώσεις, «ένα μεγάλο μέρος του αγροτικού πληθυσμού ζει σε αμπελουργικές περιοχές», ωστόσο μέχρι σήμερα υπάρχουν πολύ λίγα διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με την πραγματική έκθεση των ανθρώπων που ζουν κυρίως κοντά σε αμπελώνες, τόσο όσον αφορά τα φυτοφάρμακα όσο και τις επιπτώσεις στην υγεία τους.

Η μελέτη, στην οποία πήραν μέρος 3.350 κάτοικοι αμπελουργικών περιοχών, καθώς και περιοχών μακριά από τέτοιες καλλιέργειες, θα επιτρέψει «τον προσδιορισμό των αιτιών που συντελούν περισσότερο στην έκθεση σε φυτοφάρμακα και στην κατάρτιση προληπτικών μέτρων», επιβεβαιώνουν οι δύο Oργανισμοί.

Η μελέτη θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις. Η πρώτη θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο και θα διαρκέσει έως τον Φεβρουάριο του 2022, όταν η χρήση φυτοφαρμάκων σε αμπελώνες είναι πιο περιορισμένη. Η δεύτερη θα διαρκέσει από τον Μάρτιο έως τον Αύγουστο του ίδιου έτους, όταν οι ψεκασμοί είναι πιο συχνοί.

Κατά τη διάρκεια των δύο αυτών περιόδων, οι ερευνητές θα καταμετρήσουν την έκθεση στα φυτοφάρμακα μέσω δειγματοληπτικών ελέγχων και παρακολουθώντας τα επίπεδα των φυτοφαρμάκων στον εξωτερικό και εσωτερικό αέρα, στο νερό και στα τρόφιμα.

www.euractiv.com