Τις επιφυλάξεις της για το εθνικό στρατηγικό σχέδιο της Γαλλίας εξέφρασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υποστηρίζοντας ότι αυτό δεν εκπληρώνει τις περιβαλλοντικές δεσμεύσεις της νέας ΚΑΠ.

Οι χώρες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας, πρέπει να «ενισχύουν την ανθεκτικότητα του αγροτικού τομέα, να μειώσουν την εξάρτησή του από τα συνθετικά λιπάσματα και να αυξήσουν την παραγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας», όπως αναφέρεται στις επιστολές παρατηρήσεων που απέστειλε η Κομισιόν προς τα 19 κράτη-μέλη που έχουν υποβάλει τα στρατηγικά σχέδια στην ώρα τους. Το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ επικαλείται ως κομβικές προκλήσεις τον τρέχοντα πόλεμο στην Ουκρανία, τις κρίσεις του κλίματος και της βιοποικιλότητας.

Αν και αναγνωρίζει τις προσπάθειες της Γαλλίας, όσον αφορά την ανθεκτικότητα των διάφορων τομέων, η έκθεση είναι πολύ επικριτική απέναντι στο στρατηγικό σχέδιο της χώρας, το οποίο «υποστηρίζει μόνο εν μέρει την οικολογική μετάβαση των τομέων της γεωργίας και της δασοκομίας». Η Γαλλία θα πρέπει να «μετασχηματίσει την παραγωγική της ικανότητα, προωθώντας πιο βιώσιμες μεθόδους παραγωγής», αναφέρει ρητά η Κομισιόν.

www.euractiv.com