Γαλλογερμανικός άξονας και στις εμπορικές συναλλαγές

Για το 2015 το εμπορικό ισόζυγιο διαμορφώθηκε με βελτίωση για τη χώρα μας

Το 2015, οι διεθνείς εμπορικές συναλλαγές της Γαλλίας με τις άλλες χώρες ήταν ελλειμματικές γι’ αυτήν, με εξαίρεση όσες έγιναν με χώρες της ΕΕ εκτός του ευρώ, τη Λατινική Αμερική και την Αφρική. Τα μεγαλύτερα ελλείμματα παρατηρούνται με τις χώρες της ευρωζώνης, σύμφωνα με το γραφείο ΟΕΥ στο Παρίσι.

Βέβαια, το μεγαλύτερο μέρος των εξαγωγών της το απορροφούν οι χώρες της ΕΕ, ενώ η Γερμανία παραμένει ο πρώτος εμπορικός της εταίρος.
Οι ελληνικές εξαγωγές στη Γαλλία το 2015 σημείωσαν αύξηση 2,2% σε σχέση με το 2014, ενώ οι γαλλικές εισαγωγές ήταν μειωμένες κατά 11,3%.

Συνεπώς, το εμπορικό ισοζύγιο διαμορφώθηκε με βελτίωση για τη χώρα μας. Τα κυριότερα εξαγώγιμα προϊόντα μας ήταν τα προϊόντα αλουμινίου, τα φαρμακευτικά και οι πλαστικές ύλες.