Γενετική Βελτίωση Ζώων: Από την Πέμπτη 15/12 οι αιτήσεις ενίσχυσης

Ξεκινάει η αξιολόγηση για τρεις δράσεις του Ταμείου Ανάκαμψης

Για την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2022 μετατίθεται τώρα η ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης στο υποέργο «Γενετική βελτίωση ζώων», στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης. Παράλληλα, αυξάνεται η οικονομική ενίσχυση στο 100% των δαπανών του διοικητικού κόστους για τη δημιουργία και την τήρηση γενεαλογικών βιβλίων και μητρώων και της σχετικής έρευνας και ανάπτυξης.

Ειδικότερα, η ημερομηνία έναρξης αιτήσεων ενίσχυσης ξεκινά στις 15 Δεκεμβρίου 2022, ώρα 12:00 μ.μ., και η ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων ορίστηκε για την 20ή Ιανουαρίου 2023, ώρα 12:00 μ.μ., σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση.

Άλλα υποέργα

Όσον αφορά τα υπόλοιπα υποέργα, από το ΥΠΑΑΤ γίνεται γνωστό ότι ξεκινάει η αξιολόγηση για 408 επενδυτικά σχέδια, ύψους 402.646.799 ευρώ, που υποβλήθηκαν σε τρεις δράσεις του Σχεδίου Ανάκαμψης, με επίκεντρο τον πρωτογενή τομέα: «Καινοτομία και Πράσινη Μετάβαση στη Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων», «Εκσυγχρονισμός του Πρωτογενούς Τομέα» και «Πράσινος Αγροτουρισμός». Ειδικότερα:

✱ Στο πλαίσιο της Δράσης «Καινοτομία και Πράσινη Μετάβαση στη Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων», με προϋπολογισμό 181.521.000 ευρώ, κατατέθηκαν 85 αιτήσεις, συνολικού προϋπολογισμού 182.005.414 ευρώ.

✱ Στη Δράση «Εκσυγχρονισμός του Πρωτογενούς Τομέα», με συνολικό προϋπολογισμό 98.111.000 ευρώ, κατατέθηκαν 236 αιτήσεις από επιχειρήσεις και συλλογικά σχήματα, συνολικού προϋπολογισμού 146.419.083 ευρώ.

✱ Στη Δράση «Πράσινος Αγροτουρισμός», με προϋπολογισμό 49.006.000 ευρώ, κατατέθηκαν 87 αιτήσεις, όλες από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (40 υφιστάμενες και 47 υπό σύσταση). Ο συνολικός προϋπολογισμός των αιτήσεων ανήλθε σε 74.222.302 ευρώ.

Σύμφωνα με τα υπουργεία Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, η υλοποίηση των παραπάνω επενδύσεων μπορεί να οδηγήσει σε κινητοποίηση πόρων, ύψους 813.819.348 ευρώ.