«Γενετικοί πόροι στην κτηνοτροφία»: Δημοσιεύτηκε η πρόσκληση ύψους 9 εκατ. ευρώ – Από 1/11 οι αιτήσεις  

Από την 1η Νοεμβρίου έως και την 31η Δεκεμβρίου 2023 θα είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης για τη δράση 10.2.1 «Γενετικοί πόροι στην κτηνοτροφία» του ΠΑΑ 2014-2020, με προϋπολογισμό ύψους 9 εκατ. ευρώ, όπως δημοσιεύτηκε την Παρασκευή 27/10.  

Δικαιούχοι των ενεργειών στήριξης είναι αναγνωρισμένοι φορείς αναπαραγωγής καθαρών φυλών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, καθώς και Ομάδες Παραγωγών, και Συνεταιρισμοί και λοιπά συλλογικά νομικά πρόσωπα που διαθέτουν νομική υπόσταση και ασκούν κτηνοτροφικές δραστηριότητες οι ίδιοι ή/και τα μέλη τους.  

Δείτε εδώ αναλυτικά την πρόσκληση