Οι γεωγραφικές ενδείξεις των αλκοολούχων ποτών της ΕΕ είναι διαθέσιμες σε νέα βάση δεδομένων

Ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2019, και η δημόσια βάση δεδομένων «eAmbrosia – μητρώα γεωγραφικών ενδείξεων της ΕΕ» περιλαμβάνει πλέον σύσσωμες τις γεωγραφικές ενδείξεις (ΓΕ) των αλκοολούχων ποτών που καταχωρούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι διαθέσιμες πληροφορίες περιλαμβάνουν το καθεστώς τους (εφαρμόζεται, δημοσιευμένο ή καταχωρημένο) και άμεση σύνδεση με τη νομική βάση, όταν προστατεύονται επισήμως.

Η eAmbrosia έχει σχεδιαστεί για να αποτελέσει υπηρεσία ενιαίας εξυπηρέτησης, περιλαμβάνοντας ήδη τις ΓΕ για το κρασί και ως το τέλος του 2019 αναμένεται να περιλαμβάνει τις ΓΕ για τα αγροτοδιατροφικά προϊόντα. Παράλληλα, θα απλοποιήσει σε μεγάλο βαθμό την αναζήτηση πληροφοριών και θα αυξήσει τη διαφάνεια.