Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τη διαχείριση του αμπελώνα από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το πρόγραμμα «Αμπελουργία: Εγκατάσταση και Διαχείριση Αμπελώνα» προσφέρει το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με στόχο να εκπαιδεύσει όποιον ενδιαφέρεται να εκσυγχρονίσει την υπάρχουσα καλλιέργειά του αλλά και να αποκτήσει γνώσεις για την τεχνική διαχείριση του αμπελώνα.

Οι εκπαιδευτικοί στόχοι του προγράμματος αφορούν τόσο τις γνώσεις, τις δεξιότητες αλλά και τις ικανότητες που θα αποκτήσουν οι συμμετέχοντες.

Πιο αναλυτικά προβλέπεται να γνωρίσουν τη μορφολογία του φυτού του αμπελιού, τον βλαστικό κύκλο και τις ενέργειες που πρέπει να κάνουν με βάση τη γνώση. Να γνωρίσουν τι σημαίνει κλάδεμα της αμπέλου και ειδικότερα: συστήματα μόρφωσης, χειμερινό κλάδεμα καρποφορίας, χλωρά κλαδέματα. Να καταλάβουν το στόχο και τη σημασία της εγκατάστασης παραγωγικού αμπελώνα.

Το πρόγραμμα εστιάζει στις συνεχείς εξελίξεις στον αμπελουργικό τομέα, που αφορούν στον εκσυγχρονισμό και στην προσαρμογή των αμπελώνων στις νέες συνθήκες (κλιματική αλλαγή, απαιτήσεις για υψηλής ποιότητας αμπελουργικά προϊόντα), μέσω της εφαρμογής ορθών αμπελοκομικών τεχνικών εγκατάστασης και διαχείρισης ενός σύγχρονου παραγωγικού αμπελώνα, οδηγούν στην ανάγκη εξειδικευμένων και ενημερωμένων ατόμων που θα είναι σε θέση να τις εφαρμόσουν.

Για αυτόν τον λόγο είναι προσαρμοσμένο σε αυτή την αναγκαιότητα και είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να προσφέρει γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονες τεχνικές εγκατάστασης και διαχείρισης αμπελώνα με άμεση εφαρμογή στο πεδίο. Οι εγγραφές θα παραμείνουν ανοιχτές μέχρι τις 20 Μαρτίου και η έναρξη του προγράμματος θα γίνει τον Απρίλιο.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του ΚΕΔΙΒΙΜ του ΓΠΑ.