ΓΠΑ: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην επεξεργασία δεδομένων ψηφιακών εικόνων από drone

Παραγωγοί, γεωπόνοι, περιβαλλοντολόγοι, δασολόγοι και μηχανικοί έχουν τη δυνατότητα να εκπαιδευτούν στην επεξεργασία δεδομένων (post-processing) ψηφιακών εικόνων από drone, μέσω του εκπαιδευτικού προγράμματος που προσφέρει το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ο σκοπός του εν λόγω σεμιναρίου είναι να παρέχει στους συμμετέχοντες τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για την αποτελεσματική επεξεργασία των δεδομένων των ψηφιακών εικόνων που προκύπτουν από πτήσεις drone.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε επαγγελματίες που εργάζονται στον τομέα της γεωχωρικής ανάλυσης, της ασφάλειας, της γεωργίας ή της περιβαλλοντικής μελέτης και επιθυμούν να επεκτείνουν τις γνώσεις τους στον τομέα αυτό. Σύμφωνα με το Κέντρο Επιμόρφωσης, οι εκπαιδευόμενοι θα κατανοήσουν τη σημασία και τον ρόλο του post-processing στην ανάλυση δεδομένων από drone, θα αποκτήσουν δεξιότητες αναφορικά με την επεξεργασία γεωγραφικών δεδομένων και τεχνικές για τη δημιουργία 3D μοντέλων.

Επίσης, θα εξοικειωθούν με μεθόδους ανάλυσης εικόνων και αντικειμένων, θα ενημερωθούν για τις εφαρμογές του post-processing σε διάφορους τομείς και θα είναι σε θέση να αναλύουν και να επεξεργάζονται αποτελεσματικά τα δεδομένα που προέρχονται από πτήσεις drone.

Αναλυτικά, οι δεξιότητες που θα αποκτήσουν οι συμμετέχοντες είναι οι εξής:

1. Χειρισμός εργαλείων λογισμικού

2. Χειρισμός εξοπλισμού drone

3. Χειρισμός τρισδιάστατων μοντέλων

4. Συγχρονισμός χειρισμών και οπτική αντίληψη

5. Καλλιέργεια αναλυτικής σκέψης

Η διδασκαλία διεξάγεται στο μεγαλύτερο μέρος της μέσω του διαδικτύου, προσφέροντας στον εκπαιδευόμενο «αυτονομία», δηλαδή δυνατότητα μελέτης ανεξαρτήτως περιοριστικών παραγόντων, όπως η υποχρέωση της φυσικής του παρουσίας σε συγκεκριμένο χώρο και χρόνο.

Τόσο η ασύγχρονη εκπαίδευση, όσο και η σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, πραγματοποιούνται μέσω της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης E-class ΚΕΔΙΒΙΜ. Πρόκειται για ζωντανά μαθήματα με εισηγητή, τα οποία οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να παρακολουθήσουν από το χώρο τους, σε συνεδρίες που λαμβάνουν χώρα σε προκαθορισμένες ημέρες και ώρες, χωρίς να είναι υποχρεωτική η φυσική τους παρουσία.