Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Μεταπτυχιακές σπουδές στις Ψηφιακές Τεχνολογίες και Ευφυείς Υποδομές στη Γεωργία

Την παροχή εξειδικευμένης γνώσης και επιστημονικής κατάρτισης σε σύγχρονα αντικείμενα για την υποστήριξη θεμάτων σχετικά με τη γεωργική και περιβαλλοντική μηχανική προσφέρει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ψηφιακές Τεχνολογίες και Ευφυείς Υποδομές στη Γεωργία» που υποστηρίζεται από το Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής (ΑΦΠ&ΓΜ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Σκοπός του Τμήματος είναι η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας και των εφαρμογών σε θέματα της σύγχρονης γεωργίας.

Το ΠΜΣ στοχεύει στη δημιουργία εξειδικευμένων επιστημόνων, ικανών να δραστηριοποιηθούν σε ερευνητικό επίπεδο ή και να στελεχώσουν υπεύθυνα υπηρεσίες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και να συμβάλουν έτσι ουσιαστικά στη διαμόρφωση του χώρου και την αειφόρο ανάπτυξη με επιστημονικά κριτήρια.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως 16/09/2022 στη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Επιδοτούμενο πρόγραμμα για ανέργους

Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης παροχής εκπαίδευσης, το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών είναι έτοιμο υποδεχτεί ανέργους του ΟΑΕΔ. Τα προγράμματα αφορούν σε παροχή θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 50-200 ωρών που θα οδηγούν σε πιστοποίηση ψηφιακών και πράσινων γνώσεων και δεξιοτήτων.

Η υλοποίηση των προγραμμάτων συνεχιζόμενης κατάρτισης θα πραγματοποιηθεί με διά ζώσης εκπαίδευση, σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (τηλεκατάρτιση), και ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Η έναρξη της υποβολής των αιτήσεων ξεκίνησε στις 27 Ιουλίου με τους ενδιαφερόμενους να συμπληρώνουν τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τα προγράμματα του ΚΕΔΙΒΙΜ. Η παραπάνω δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Περισσότερες πληροφορίες, καθώς και οι αιτήσεις συμμετοχής, είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.