Γεωργικοί Σύμβουλοι: Αναρτήθηκε το εκπαιδευτικό υλικό – Ανεπαρκές το χαρακτηρίζει το ΓΕΩΤΕΕ

Ως ακατάλληλο, πρόχειρο και ανεπαρκές χαρακτηρίζει το ΓΕΩΤΕΕ, το εκπαιδευτικό υλικό που αναρτήθηκε για την εκπαίδευση και την πιστοποίηση των Γεωργικών Συμβούλων από τον ΕΛΓΟ-«Δήμητρα».

Πριν από λίγες μέρες, ο ΕΛΓΟ-«Δήμητρα» προχώρησε στην ανάρτηση του εκπαιδευτικού υλικού, ανά θεματικό πεδίο πιστο­ποίησης, για το εισαγωγικό πρόγραμμα επιμόρ­φωσης των υποψήφιων Γεωργικών Συμβούλων, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Συστήματος Πα­ροχής Συμβουλών σε Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις.

Με έγγραφο που απέστειλε στον υπουργό ΑΑΤ, το ΓΕΩΤΕΕ επισημαίνει ότι «για το υλικό αυτό δεν υπήρξε καμία αξιολόγηση ή συνεργασία με την επιτροπή που έχει συστήσει το ΥΠΑΑΤ ειδικά για το εκπαιδευτικό υλικό του Εθνικού Συστήματος Γεωργικών Συμβουλών, με αποτέλεσμα το εκπαι­δευτικό υλικό που αναρτήθηκε να είναι ακατάλλη­λο, πρόχειρο και ανεπαρκές για την πιστοποίηση των Γεωργικών Συμβούλων.

Το εκπαιδευτικό υλικό θα έπρεπε, κατά τη γνώμη μας, να δίνει βαρύτητα στις διαδικασίες και στην εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου που διέπει το Σύστημα Παροχής Γεωργικών Συμβου­λών και σ’ αυτά που θα κληθεί ο Σύμβουλος να εφαρμόσει στην πράξη. Θα μπορούσε, δε, να συ­νοδεύεται και από νέα γνώση, συμπληρώνοντας έτσι τη γνώση που, εξ αντικειμένου, έχουν οι συνάδελφοι μέσα από τις σπουδές τους. Αντιθέτως, το εκπαιδευτικό υλικό, στο μεγαλύτερο μέρος του, αναλώνεται στην παράθεση ακαδημαϊκών γνώσεων και ορισμών, χωρίς ειρμό και συνέχεια, χωρίς ανταπόκριση στην αγορά και στις νέες επιστημο­νικές εξελίξεις, αναμασώντας επιλεκτικά γνώσεις που οι ενδιαφερόμενοι έχουν ήδη διδαχθεί, στο πλαίσιο των πανεπιστημιακών τους μαθημάτων, έχοντας μάλιστα εξεταστεί επ’ αυτών».

Απουσία σχεδίου για την πρακτική εφαρμογή της συμβουλής

Με δηλώσεις του στην «ΥΧ», ο πρόεδρος του ΔΣ του ΓΕΩΤΕΕ, Σπύρος Μάμαλης, πρόσθεσε ότι «το εκπαιδευτικό υλικό δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις εκπαίδευσης των γεωργικών συμβού­λων. Δεν περιλαμβάνει κανονιστικά στοιχεία στο 80% των περιπτώσεων και δεν περιλαμβάνει, επίσης, τη διαδικασία με την οποία θα δίνονται οι γεωργικές συμβουλές. Μπορεί αυτά που παραθέτει επιστημονικά να είναι σωστά, αλλά δεν έχουν σχέση με αυτό το οποίο λέμε γεωργική συμβουλή. Είναι πιο γενικού περιεχομένου γνώση που έχουν ήδη λάβει οι ενδιαφερόμενοι.

Επίσης, περιλαμβάνει ελάχιστες πληροφορίες για νέες πρακτικές και για την καινοτομία. Εμείς, όπως αναφέρεται και στο έγγραφο, επισημαίνουμε την αναγκαιότητα τροποποίησης-συμπλήρωσης του υλικού και όχι την πλήρη απόσυρσή του, καθώς αυτό θα καθυστερούσε και άλλο την προ¬κήρυξη του Μέτρου 2, πράγμα που δεν θέλουμε να γίνει». Την ίδια άποψη, περί πληροφοριών γενικού περιεχομένου στο εκπαιδευτικό υλικό των γεωργικών συμβούλων, έχει και ο διευθυντής του Εργαστηρίου «Τηλεπισκόπησης, Φασματοσκοπίας και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών», Γιώργος Ζαλίδης. Όπως τόνισε στην «ΥΧ», «το εκπαιδευτικό υλικό δεν περιλαμβάνει εξειδικευμένες γνώσεις για τις απαιτήσεις που υπάρχουν σήμερα. Δεν γίνεται να εντοπίζουμε όλοι την τεράστια σημασία της καινοτομίας και την ανάγκη μετάβασης στην ψηφιακή εποχή, για παράδειγμα, και το εκ¬παιδευτικό υλικό να αναλώνεται σε γενικότητες».

Μεγάλα γραφεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στον αγροτικό τομέα, όπως η «Αειφορική ΑΕ», συμφωνούν ότι το εκπαιδευτικό υλικό είναι ανεπαρκές. Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος της «Αειφορική ΑΕ», Παναγιώτης Κακαφίκας, ανέφερε στην «ΥΧ» ότι το «εκπαιδευτικό υλικό θα έπρεπε να είναι περισσότερο στοχευμένο και όχι να περιλαμβάνει γενική ενημέρωση».

Ευθύνες στο ΓΕΩΤΕΕ επιρρίπτει ο ΕΛΓΟ-«Δήμητρα»

Η διοίκηση του ΕΛΓΟ-«Δήμητρα» εξέδωσε ανακοίνωση μέσω της οποίας εκφράζει «την έκπληξή της για το γεγονός ότι το ΓΕΩΤΕΕ, παρότι συμμετέχει δι’ εκπροσώπου του στο ΔΣ του Οργανισμού και θα μπορούσε πραγματικά να είχε συμβάλει εποικοδομητικά στη βελτίωση του εκπαιδευτικού υλικού, δεν έπραξε το παραμικρό σε όλο το διά¬στημα κατά το οποίο η προηγούμενη διοίκηση το είχε παραλάβει. Καταλήγοντας, η Διοίκηση του ΕΛΓΟ – «Δήμητρα» δέχεται την προσφορά του ΓΕΩΤΕΕ, όπως εκφράστηκε στο έγγραφό του προς το ΥΠΑΑΤ και αποστέλλει στις 14/02/2020 το εκ¬παιδευτικό υλικό στο ΓΕΩΤΕΕ αναμένοντας εντός του επομένου μηνός τη συνεισφορά του στην ανα¬μόρφωση – βελτίωση του εκπαιδευτικού υλικού».

Επίσης, όπως τονίζεται στην ανακοίνωση «η νέα Διοίκηση του ΕΛΓΟ – «Δήμητρα», η οποία ανέλαβε υπηρεσία στις 12/11/2019, αντιλαμβανόμενη το επείγον του εγχειρήματος για να μην τεθεί εν κινδύνω η χρηματοδότηση από την ΕΕ του Εθνικού Συστήματος Γεωργικών Συμβουλών, προχώρησε άμεσα στη σύναψη νέας σύμβασης e-learning με το ΕΚΠΑ και την άμεση υλοποίηση του έργου της εκπαίδευσης με το υπάρχον εκπαιδευτικό υλικό».