ΓΕΩΤΕΕ Κ. Μακεδονίας: Ένας εύρωστος πρωτογενής τομέας σταθεροποιητικός παράγοντας για την οικονομία

«Ένας υγιής και εύρωστος πρωτογενής τομέας αποτελεί σταθεροποιητικό παράγοντα για το σύνολο της οικονομίας, ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσεων και αναταράξεων, ενώ με τη διατροφική αυτάρκεια και ασφάλεια που παρέχει αποτελεί και θεμέλιο της εθνικής ασφάλειας». Τα παραπάνω τονίζει σε υπόμνημα του, Περιφερειακό Παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας που κατέθεσε την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2020 στη Θεσσαλονίκη κατά τη σύσκεψη των παραγωγικών και επιστημονικών φορέων της πόλης με τον Πρωθυπουργό.

Σύμφωνα με το υπόμνημα, που υπογράφει ο πρόεδρος του Περιφερειακού Παραρτήματος Κεντρικής Μακεδονίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Δρ. Αθανάσιος Σαρόπουλος, «η υγειονομική κρίση και οι άμεσες συνέπειες της αντιμετώπισής της, ανέδειξαν για άλλη μία φορά, μετά και την πρόσφατη κρίση χρέους στην πατρίδα μας, την κεφαλαιώδη σημασία του πρωτογενούς τομέα της οικονομίας. Ένας υγιής και εύρωστος πρωτογενής τομέας αποτελεί σταθεροποιητικό παράγοντα για το σύνολο της οικονομίας, ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσεων και αναταράξεων, ενώ με τη διατροφική αυτάρκεια και ασφάλεια που παρέχει αποτελεί και θεμέλιο της εθνικής ασφάλειας».

Τονίζεται επίσης ότι στην διάρκεια της πανδημικής κρίσης του κορωνοϊού το γεωτεχνικό προσωπικό ανταποκρίθηκε με επιτυχία για την υγειονομική αποτελεσματικότητα των μέτρων, γεγονός που αποτυπώθηκε στην ασφάλεια των διακινούμενων τροφίμων (νωπά και μεταποιημένα τρόφιμα) τόσο κατά την διάρκεια όσο και μετά τη λήξη της καραντίνας.

Ειδικότερα στην Κεντρική Μακεδονία, καταγράφηκε σε σχέση με τα προηγούμενα έτη την ίδια πάντα περίοδο, μια αξιοσημείωτη αύξηση των εξαγωγών φορτίων νωπών οπωροκηπευτικών, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν υπό την εποπτεία της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας Μ.Ε. Θεσσαλονίκης.

Όπως σημειώνει, η ίδια εικόνα της επιτυχημένης υποστήριξης του τομέα της πρωτογενούς παραγωγής από τους γεωτεχνικούς του δημοσίου τομέα κατά την διάρκεια της εφαρμογής των περιοριστικών μέτρων για την ανάσχεση της εξάπλωσης της πανδημίας, υπήρχε και στον ιδιωτικό τομέα, με τις επιχειρήσεις διακίνησης αγροτικών εφοδίων, λιπασμάτων, γεωργικών φαρμάκων και κτηνιατρικών φαρμάκων να μην σταματούν τη λειτουργία τους και την επιστημονική συμβουλευτική τους υποστήριξη προς τους αγρότες ούτε για μία ημέρα.

Διαβάστε αναλυτικά την ανακοίνωση του ΓΕΩΤΕΕ