ΓΕΩΤΕΕ Θράκης: Άδικη η κατανομή των κονδυλίων στα Σχέδια Βελτίωσης για τη φτωχότερη περιοχή της Ελλάδας

Mεγαλύτερη κατανομή στα σχέδια βελτίωσης στην Περιφέρεια της Θράκης – τη φτωχότερη περιοχή της Ελλάδας –  όπως αναφέρει σε επίστολή προς το ΥΠΑΑΤ, ζητάει το Παράρτημα του Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) της Θράκης. 

Σύμφωνα με το ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: «στην Ανατολική Μακεδονία και ΘΡΑΚΗ εκδηλώθηκε ενδιαφέρον για επενδύσεις, συνολικού ύψους περί τα 130 εκατομμύρια Ευρώ. Η τελική έγκρισή σας, κατανέμει στην Περιφέρεια περί τα 29 εκατομμύρια Ευρώ, δηλαδή ικανοποιείται περίπου το ένα πέμπτο των αιτούμενων επενδύσεων».

Πιο συγκεκριμένα η επιστολή που υπογράφει ο Πρόεδρος του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Θράκης αναφέρει: 

«Κύριοι

Με την υπ. αριθμ. 13849/14-12-2017 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Μ 4.1. του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (Σχέδια Βελτίωσης) στην Ανατολική Μακεδονία και ΘΡΑΚΗ εκδηλώθηκε ενδιαφέρον για επενδύσεις, συνολικού ύψους περί τα 130 εκατομμύρια Ευρώ.

Η τελική έγκρισή σας, κατανέμει στην Περιφέρεια περί τα 29 εκατομμύρια Ευρώ, δηλαδή ικανοποιείται περίπου το ένα πέμπτο των αιτούμενων επενδύσεων. Η αγροτική παραγωγή στην Περιφέρειά μας αποτελεί το σημαντικότερο ποσοστό του τοπικό παραγομένου ΑΕΠ, από ότι σε άλλες Περιφέρειες. Η σημαντικότητα αυτή καθιστά την αγροτική παραγωγή ισχυρό πυλώνα ανάπτυξης της περιοχής στην μετά την οικονομική κρίση εποχή.

Σημαντικός αριθμός των αιτούντων την ένταξη τους στα Σχέδια Βελτίωσης είναι αγρότες νεαρής ηλικίας (<40), που πρέπει να στηριχθούν για να βοηθήσουν στην ανάπτυξη του τόπου. Οι επενδύσεις από την νεολαία για την νεολαία είναι που θα συγκρατήσουν τον κόσμο στην ύπαιθρο και θα ανασχέσουν την φυγή του προς το εξωτερικό.

Για τους παραπάνω λόγους ζητούμε να αυξήσετε σημαντικά τα κατανεμημένα ποσά, προς ικανοποίηση σαφώς μεγαλύτερου ποσοστού αιτημάτων.

Η φτωχότερη περιοχή της Ελλάδας η Θράκη, γιορτάζει φέτος τα ΙΟΟ χρόνια της ελευθερίας της και διεκδικεί τα δίκαιά της.

Ο Πρόεδρος

Παπαδάκης Τριαντάφυλλος Γεωπόνος Μ.Sc.»