ΓΕΩΤΕΕ: Ύψιστης σημασίας η σωστή εφαρμογή του Στρατηγικού Σχεδίου της νέας ΚΑΠ

του Σπύρου Μάμαλη, προέδρου ΓΕΩΤΕΕ

Αναμφισβήτητα, η βασική προτεραιότητα, την οποία οφείλουμε να θέσουμε για το επόμενο χρονικό διάστημα, είναι η ορθή εφαρμογή του στρατηγικού σχεδίου της Νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

Είναι η πρώτη φορά που τα κράτη-μέλη απέκτησαν βαθμούς ελευθερίας στην άσκηση αγροτικής πολιτικής, αλλά θα είναι και η πρώτη φορά που συγκεκριμένοι κανόνες θα αξιολογούνται ως προς την εφαρμογή τους και η μη επίτευξη στόχων θα έχει επιπτώσεις στη χρηματοδότηση.

Σε αυτό το πλαίσιο, θα πρέπει να εφαρμοστούν με ορθό τρόπο όλες οι υποστηρικτικές δράσεις, όπως το μέτρο των γεωργικών συμβουλών, που αποτελεί στοίχημα για εμάς, η ολοκλήρωση των δράσεων του ΠΑΑ, καθώς και ο σχεδιασμός του νέου, ενώ θα πρέπει να σχεδιαστεί και να εφαρμοστεί το σύστημα ΑΚΙS, ενσωματώνοντας και αξιοποιώντας στις δράσεις του το σύνολο των επιστημόνων που ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα της οικονομίας.

Πρόκειται για τομέα, ο οποίος θα πρέπει να στηριχθεί στις συνθήκες ενεργειακής, οικονομικής και επισιτιστικής κρίσης. Θα πρέπει άμεσα να ολοκληρωθούν τα Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης και να αντιμετωπιστεί το αυξημένο κόστος των ζωοτροφών, ώστε να στηριχθεί ο τομέας της κτηνοτροφίας.

Επίσης, να προχωρήσουμε στην αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους, με παρεμβάσεις και με έργα παραγωγής ενέργειας και εξοικονόμησης ύδατος, ώστε να επιτευχθούν ταυτόχρονα και οι περιβαλλοντικοί στόχοι. Απαραιτήτως πρέπει να στηριχθεί το κόστος των εισροών στα λιπάσματα, ώστε να μη μειωθεί η παραγωγικότητα της ελληνικής αγροτικής οικονομίας.

Τέλος, θα πρέπει να προχωρήσουμε με γοργά βήματα στην ολοκλήρωση των δασικών χαρτών, εξετάζοντας με προσοχή το σύνολο των αντιρρήσεων, ώστε και η δημόσια περιουσία να διασφαλιστεί, αλλά και οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις να αποδοθούν στους δικαιούχους με βάση τη νομολογία και τις αποφάσεις του ΣτΕ.

Εφαρμογή της καινοτομίας

Βασικό, όμως, στοιχείο ανταγωνιστικότητας είναι η ενσωμάτωση της επιστημονικής γνώσης και εμπειρίας, η εφαρμογή της έρευνας και της καινοτομίας στην παραγωγική διαδικασία, που θα μεγεθύνει το αποτέλεσμα αυτής και θα προσθέσει αξία στο παραγόμενο προϊόν. Άλλωστε, η έρευνα και η καινοτομία αποτελούν βασικά στοιχεία ανταγωνιστικότητας και τον πυρήνα της άσκησης αγροτικής πολιτικής. Σε αυτό το πλαίσιο, η σταδιακή εφαρμογή της γεωργίας ακριβείας θα προσθέσει πολύτιμα στοιχεία ανταγωνιστικότητας στον τομέα.

Ρόλος πρωταγωνιστή

Κεντρικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια έχουν οι συνάδελφοι γεωτεχνικοί, που απασχολούνται σε όλους τους τομείς της οικονομίας, τόσο στον δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Η στελέχωση των υπηρεσιών των ΔΑΟΚ με γεωπόνους, κτηνιάτρους και ιχθυολόγους και του ΥΠΑΑΤ αποτελεί προτεραιότητα για εμάς. Όπως επίσης προτεραιότητα αποτελεί η στελέχωση των δασικών υπηρεσιών που, μετά την αποδοχή του αιτήματος για μεταφορά στο ΥΠΕΝ, καλούνται να παίξουν σημαντικό ρόλο τόσο στην πρωτογενή παραγωγή, όσο και στην πολιτική προστασία.

Παράλληλα, θα πρέπει να υπάρξουν και παρεμβάσεις για μισθολογική στήριξη των συναδέλφων, με τη διεκδίκηση του 6 τοις χιλίοις, του επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας και της αύξησης των παροχών στα μέλη μας. Η στήριξη των συναδέλφων που δραστηριοποιούνται στον ιδιωτικό τομέα, τόσο με θεσμικές παρεμβάσεις στήριξης, όσο και με την προάσπιση των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων, αποτελεί βασικό στόχο, ώστε απρόσκοπτα να μπορούν να δραστηριοποιούνται, στηρίζοντας τον πρωτογενή τομέα της οικονομίας.

Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας θα είναι παρόν και, με θεσμικές παρεμβάσεις, θα στηρίξει όλες τις δημιουργικές δράσεις στην πρωτογενή παραγωγή, συνεισφέροντας στην αγροτική οικονομία και στη χώρα μας.