Την έγκριση ενός σχεδίου της γερμανικής κυβέρνησης ύψους σχεδόν 3 δισ. ευρώ για τη στήριξη προγραμμάτων τηλεθέρμανσης που, όπως είπε, θα βοηθήσουν τη Γερμανία και την ΕΕ να επιτύχουν τους στόχους τους για την κλιματική αλλαγή, ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το προϋπολογισμού 2,98 δισ. ευρώ σχέδιο θα προωθήσει την πράσινη ενέργεια, προσφέροντας κρατικές επιδοτήσεις έως το 2028 σε νέα δίκτυα τηλεθέρμανσης που λειτουργούν με τουλάχιστον 75% ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ανακτημένη απωλεσθείσα θερµότητα ή σε έργα απαλλαγής υφιστάμενων δικτύων από τις ανθρακούχες εκπομπές.

«Με αυτό το μέτρο, η Γερμανία θα είναι σε θέση να αυξήσει το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της ανακτημένης απωλεσθείσας θερµότητας στον τομέα της θέρμανσης, μειώνοντας έτσι σημαντικά τις εκπομπές της», δήλωσε η επικεφαλής της ΕΕ για θέματα ανταγωνισμού, Μαργκρέτε Βεστάγκερ.

www.euractiv.com