Γερμανική startup επιστρατεύει μικροδορυφόρους για να μετριάσει τη σπατάλη νερού

Το προηγμένο σύστημα παρακολούθησης υδάτων στοχεύει στην άμβλυνση των πιέσεων που ασκεί ο αγροτικός τομέας στα παγκόσμια αποθέματα γλυκού νερού

Σε παγκόσμιο επίπεδο, υπολογίζεται ότι περίπου το 70% των απολήψεων γλυκού νερού που καταναλώνει ο άνθρωπος για τις καθημερινές του ανάγκες χρησιμοποιείται στην αρδευόμενη γεωργία. Από αυτόν τον όγκο, περίπου το 60% πηγαίνει χαμένο εξαιτίας των αναποτελεσματικών μεθόδων άρδευσης και σποράς, απώλεια που αντιστοιχεί στο 40% του παγκόσμιου γλυκού νερού.

Ένας σημαντικός παράγοντας που συντελεί στο πρόβλημα είναι η αδυναμία ακριβούς υπολογισμού του νερού που απαιτείται στη γεωργία. Ως εκ τούτου, η μη βιώσιμη χρήση νερού σε παγκόσμιο επίπεδο κοστίζει 220 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως και αναμένεται να φτάσει τα 2 τρισεκατομμύρια ευρώ μέχρι το τέλος της δεκαετίας, όπως σημειώνει η Patricia Allen, υπεύθυνη περιεχομένου της ιστοσελίδας EU-Startups.

Μπροστά στη ζοφερή προοπτική μιας παγκόσμιας κρίσης νερού, η γερμανική startup Constellr φιλοδοξεί να δώσει τη λύση, αξιοποιώντας τη διαστημική τεχνολογία για να προστατεύσει την παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων. Χρησιμοποιώντας μικροδορυφόρους για την παρακολούθηση του νερού, της θερμοκρασίας της επιφάνειας της Γης και της χημικής της σύστασης, η τεχνολογία της Constellr μπορεί να αξιολογεί καθημερινά και με ασφάλεια την ανάγκη και τη διαθεσιμότητα νερού σε κάθε αγρόκτημα παγκοσμίως, από το Διάστημα.

Σε αντίθεση με τους υπάρχοντες δορυφόρους, οι μικροδορυφόροι της Constellr πηγαίνουν ένα βήμα παραπέρα από την οπτική απεικόνιση, εντοπίζοντας συμπτώματα καταπόνησης προτού υποστούν ζημιά οι καλλιέργειες. Είναι σε θέση να συμβάλλουν σε ταχύτερους χρόνους απόκρισης της γεωργίας υψηλής ακρίβειας, στην παρακολούθηση της υγείας των καλλιεργειών και στη βιώσιμη διαχείριση πόρων σε σύγκριση με τα τρέχοντα διαστημικά συστήματα.

Πιο συγκεκριμένα, η δορυφορική τηλεπισκόπηση της Constellr παρέχει δεδομένα υψηλής ακρίβειας που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, για παράδειγμα, για τον προσδιορισμό των απαιτήσεων σε νερό των καλλιεργειών που έχουν ήδη καλλιεργηθεί. Αυτό σημαίνει ότι μια επικείμενη ξηρασία μπορεί να αναγνωριστεί πολύ νωρίτερα από ό,τι με τις υπάρχουσες μεθόδους και αρκετά γρήγορα ώστε να εφαρμοστούν αποτελεσματικά μέτρα μετριασμού του αντικτύπου της, όπως για παράδειγμα μέσω της στοχευμένης άρδευσης. Αυτή η μέθοδος βελτιστοποιεί και μειώνει την κατανάλωση νερού, ενώ αυξάνει την απόδοση της καλλιέργειας ανά λίτρο νερού που χρησιμοποιείται.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, η τεχνολογική startup με έδρα το Φράιμπεργκ μόλις εξασφάλισε 10 εκατομμύρια ευρώ για να κλιμακώσει το έργο της, μέσω ενός πρώτου γύρου χρηματοδότησης.