Γερμανοί αγρότες: «Ναι» στη βιώσιμη φυτοπροστασία, «όχι» στις εξοντωτικές απαγορεύσεις

Ο προτεινόμενος Kανονισμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη βιώσιμη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων (SUR) θα καθιστούσε αδύνατη τη βιωσιμότητα των αροτραίων καλλιεργειών, των οπωροκηπευτικών και της αμπελουργίας, ενώ πιθανώς να συνοδευόταν από τεράστιες απώλειες αποδόσεων και μειώσεις του γεωργικού εισοδήματος.

Ο παραπάνω ισχυρισμός υποστηρίζεται από μελέτη εμπειρογνωμόνων που παρήγγειλε η Ένωση Γερμανών Αγροτών (German Farmers’ Association) και εκπονήθηκε από το Τμήμα Εφαρμοσμένων Επιστημών του Πανεπιστημίου της Νότιας Βεστφαλίας.

Η μελέτη καθορίζει τις επιπτώσεις του σχεδίου Κανονισμού στα λειτουργικά έσοδα εκμεταλλεύσεων αροτραίων, χορτοδοτικών φυτών και κηπευτικών, καθώς και τις συνέπειες για το εύρος των καλλιεργειών στις πληγείσες περιοχές. Σύμφωνα με αυτήν, αναμένονται μειώσεις εισοδήματος περίπου 50% σε περιοχές με υψηλή δυναμικότητα αποδόσεων. Συγκεκριμένα, οι απώλειες εισοδήματος σε ετήσιες καλλιέργειες υψηλής δυναμικότητας υπολογίζονται κατά μέσο όρο σε 449 ευρώ/στρέμμα.

Σε περιοχές με χαμηλή δυναμικότητα, οι καλλιέργειες δεν θα είναι πλέον οικονομικά βιώσιμες μεσοπρόθεσμα. Η καλλιέργεια της πατάτας και της ελαιοκράμβης, καθώς και η παραγωγή κηπευτικών θα έπρεπε να καταργηθούν σε πολλές περιπτώσεις. Συνεπώς, το ήδη χαμηλό επίπεδο αυτάρκειας στα κηπευτικά θα μειωνόταν ακόμη περισσότερο. Ανάλογα με την έκταση της διαθέσιμης γης και την ένταση της φυτοπροστασίας των καλλιεργειών, οι εκμεταλλεύσεις χορτονομής θα έπρεπε, επίσης, να υπολογίζουν σε μειωμένες αποδόσεις.

Ο συγγραφέας της έκθεσης, καθηγητής Dr. Friedrich Kerkhof, από το Τμήμα Εφαρμοσμένων Επιστημών του Πανεπιστημίου της Νότιας Βεστφαλίας, εξηγεί: «Στις καλές καλλιεργήσιμες εκτάσεις, οι μειώσεις εισοδήματος είναι υψηλότερες για τις οικονομικά ισχυρές καλλιέργειες πατάτας, ελαιοκράμβης και ζαχαρότευτλων. Η καλλιέργεια της πατάτας δεν θα είναι πλέον οικονομικά βιώσιμη, ενώ αντίθετα η σχετική ανταγωνιστικότητα του καλαμποκιού θα αυξηθεί. Σε αροτραίες καλλιέργειες περιοχών με χαμηλή απόδοση, η εγκατάλειψη της χημικής φυτοπροστασίας δεν είναι οικονομικά βιώσιμη.

Στην παραγωγή λαχανικών, ο κίνδυνος από παράσιτα και μύκητες αυξάνεται αρκετά. Εάν εγκαταλειφθεί η χημική φυτοπροστασία, η καλλιέργεια πολλών ειδών λαχανικών θα σταματήσει ή θα αξίζει τον κόπο μόνο σε πολύ υψηλές τιμές». Ο πρόεδρος της Ένωσης Γερμανών Αγροτών, Joachim Rukwied, τονίζει ότι στο πλαίσιο της μελέτης, μια ουσιαστική αναθεώρηση των προτάσεων της Κομισιόν είναι πιο επείγουσα από ποτέ. Οι Γερμανοί αγρότες είναι αφοσιωμένοι στον στόχο της μείωσης της χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων στο μέτρο του δυνατού και έχουν ήδη σημειώσει σημαντική πρόοδο τα τελευταία χρόνια. Αυτό που χρειάζεται, ωστόσο, είναι έξυπνες και, πάνω απ’ όλα, εφαρμόσιμες λύσεις που επιτρέπουν στην ΕΕ να ανταποκριθεί στις ευθύνες της για την επισιτιστική ασφάλεια. Οι στόχοι μείωσης και οι πλήρεις απαγορεύσεις είναι μια εντελώς λανθασμένη προσέγγιση», λέει ο Rukwied.