Γερμανοί κτηνοτρόφοι βελτιώνουν τη διαβίωση των ζώων εκτροφής

ektrofi-zoon
-Διαφήμιση-
gaia-sense

Να βελτιώσουν τη διαβίωση των ζώων εκτροφής, με σκοπό την καλύτερη υγιεινή και ποιότητα του κρέατος κατάφεραν Γερμανοί κτηνοτρόφοι, οι οποίοι δημιούργησαν τη δική τους επιχειρησιακή ομάδα. «Στόχος είναι η δημιουργία ενός περιβάλλοντος που θα ηρεμεί τα ζώα και θα τα κάνει λιγότερο επιθετικά. Στην Ευρώπη, τα περισσότερα ζώα εκτροφής φυλάσσονται σε χώρους όπου υπερβολικά επίπεδα σκόνης, επιβλαβών αερίων και θορύβου μπορούν να δημιουργηθούν και να επηρεάσουν την ευημερία των ζώων και των κτηνοτρόφων, καθώς βλάπτουν την αναπνευστική οδό», αναφέρει στην «Ύπαιθρο Χώρα» η Doreen Sparborth, από το ερευνητικό κέντρο «Frankenförder Forschungsgesellschaft».

Η Doreen επισημαίνει πως μέσω της επιχειρησιακής ομάδας «έχει δημιουργηθεί μία καινοτόμος εξέλιξη του περιβάλλοντος χώρου για τη μείωση της σκόνης, των επιβλαβών αερίων και των επιπέδων θορύβου, οδηγώντας σε βελτιωμένο εσωτερικό κλίμα και κτηνοτροφία χαμηλών εκπομπών. Για τον σκοπό αυτόν, έχουν επιλεχθεί κατάλληλα φυτά και τεχνικά συστήματα πρασίνου, που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια, όπως απλή συναρμολόγηση, αυτοματοποιημένη άρδευση και συντήρηση χαμηλής προσπάθειας. Η επιτυχία του περιβάλλοντος θα εξαρτηθεί από τις αποδεδειγμένες επιπτώσεις στο εσωτερικό κλίμα, τη σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας και τη βελτίωση της υγείας και της παραγωγικότητας των ζώων. Επιπλέον, η παρουσία των φυτών αναμένεται, επίσης, να οδηγήσει σε λιγότερο επιθετική και πιο ήρεμη συμπεριφορά των ζώων και να έχει θετικές επιπτώσεις στο περιβάλλον εργασίας».

Αποτελέσματα

Εκτός, όμως, από τα παραπάνω, στόχος της επιχειρησιακής ομάδας είναι να αυξήσει την αποδοχή της κτηνοτροφίας και της κατανάλωσης κρέατος από τους καταναλωτές, αλλά και να προωθήσει τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών στην κτηνοτροφία.

-Διαφήμιση-