ΓΕΩΤΕΕ: Στη σωστή κατεύθυνση το ν/σ για τους δασικούς συνεταιρισμούς 

ΓΕΩΤΕΕ: Στη σωστή κατεύθυνση το νομοσχέδιο για τους δασικούς συνεταιρισμούς 

Υπέρ του νομοσχεδίου για τους δασικούς συνεταιρισμούς του υπουργείου Περιβάλλοντος τάχθηκαν σε γενικές γραμμές οι περισσότεροι εκπρόσωποι φορέων κατά την ακρόασή τους από τους βουλευτές της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου, αλλά εξέφρασαν επιφυλάξεις μεταξύ άλλων για επιμέρους άρθρα, που αφορούν στον αριθμό συγκρότησης δασικού συνεταιρισμού (25 από 7 μέλη, που είναι σήμερα), στη σύνταξη μελετών στις δημοπρασίες για την αγορά ξύλων, στην κτηνοτροφία αλλά και στη δημιουργία ένωσης, εντός της περιφερειακής ενότητας.  

Κατά την ακρόαση εξωκοινοβουλευτικών προσώπων και φορέων έγινε αναφορά και στο θέμα της εκπαίδευσης. Τονίστηκε ότι χρειάζεται να υπάρξει για τους νεοεισερχόμενους δασεργάτες στο επάγγελμα εκπαίδευση και πιστοποίηση ενδεχομένως από τον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ.  Εκπρόσωποι από γεωτεχνικούς φορείς και του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα εξέφρασαν την άποψη ότι ανά 25 άτομα θα πρέπει να προβλέπεται και τεχνική βοήθεια από δασολόγο ή δασοπόνο.

Υπέρ των περισσότερων διατάξεων του νομοσχεδίου τάχθηκαν γεωτεχνικοί  του Δημοσίου, ενώ ο πρόεδρος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, Σπύρος Μάμαλης εξήγησε πως το νομοσχέδιο σε γενικές γραμμές κινείται στη σωστή κατεύθυνση αλλά πρέπει να τύχουν προσοχής θέματα που αφορούν αναδασώσεις, αναδασμούς, εργοληπτικό πτυχίο, ρύθμιση σχέσεων με κτηνοτροφία κ.ά.

Στα προβλήματα που αφορούν στα δάση, με ανασφάλιστους εργαζόμενους που προέρχονται από άλλες χώρες είτε από τα γειτονικά Βαλκάνια είτε μετανάστες από χώρες της Μέσης Ανατολής αναφέρθηκαν δασεργάτες. Όπως τονίστηκε από τον πρόεδρο του Σωματείου Δασεργατών Μακεδονίας, Θράκης, Θεσσαλίας, Αλέξανδρο Τσουραλάκη  πολλές φορές βγαίνουν σε δημοπρασίες τα δάση και τα παίρνουν εργολάβοι εις βάρος των δασικών συνεταιρισμών. Στην αναγκαιότητα να εφαρμοστεί ο νόμος και να μη μείνει στα χαρτιά όπως έμειναν άλλοι, αναφέρθηκε ο Κωνσταντίνος Χαϊδευτός από την Ένωση Αγροτικών και Δασικών Συνεταιρισμών, Αρναίας Χαλκιδικής.

Ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος, Γιάννης Τσιρώνης άφησε να εννοηθεί ότι θα υπάρξουν βελτιώσεις στον αριθμό των συνεταιριστών δασικών συνεταιρισμών, τόνισε ότι στόχος είναι να γίνει σωστή διαχείριση και ανάπτυξη του πλούτου που παρέχουν τα δάση . Διευκρίνισε ότι ένας δασεργάτης θα μπορεί να δουλέψει και σε άλλη περιφέρεια και ότι ο στόχος είναι οι δασικοί συνεταιρισμοί να γίνουν αυτοχρηματοδοτούμενοι και ότι δεν μπορεί ένας δασεργάτης να είναι μέλος και άλλου δασικού συνεταιρισμού.

Άννα Στεργίου