«Γηραιοκρατούµενη» η αγροτική Ευρώπη

Το χάσµα γενεών και τα χαρακτηριστικά εκείνων που επενδύουν στην τεχνολογία

neos-vs-palios-agrotis

Τι θα συµβεί αν οι αγρότες της Ευρώπης, ηλικίας 65 ετών και άνω, αποφασίσουν ξαφνικά να κρεµάσουν τα κλειδιά των τρακτέρ τους και να ασχοληθούν µε κάτι διαφορετικό;

Δυστυχώς, ο αγροτικός τοµέας θα αντιµετωπίσει σοβαρά προβλήµατα, καθώς µόλις το 5% των αγροτών στην Ευρώπη είναι ηλικίας 35 ετών και κάτω, σε αντίθεση µε το 31%, που είναι άνω των 65, σύµφωνα µε τα πιο πρόσφατα ευρωπαϊκά στοιχεία.

Τα στοιχεία διαφέρουν ανάµεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε τη Ρουµανία να κατέχει τα πρωτεία γήρατος, µε 45% των αγροτών της να είναι άτοµα ηλικίας 65 ετών και άνω. Αντίθετα, οι χώρες µε τα µικρότερα αντίστοιχα ποσοστά είναι η Γερµανία, η Αυστρία και η Πολωνία (<10%). Όπως φαίνεται, λοιπόν, η αναλογία µεταξύ των νέων αγροτών µε τους µεγαλύτερους σε κάθε χώρα, είναι απογοητευτική. Στην Ευρώπη, ο µέσος όρος είναι 0,18 νέοι προς 1 ηλικιωµένο. Η Ελλάδα βρίσκεται κάτω από αυτόν, στο 0,15 προς 1. Αυτό σηµαίνει, µε απλά λόγια, πως ανά επτά αγρότες ηλικίας 65+ ετών αντιστοιχεί ένας, ηλικίας 35 ετών.

Αυτοί που επενδύουν

Παρά τον µειωµένο τους αριθµό, οι νέοι αγρότες της Ευρώπης είναι µεταξύ των πλέον καινοτόµων στον τρόπο µε τον οποίο λειτουργούν. Σε µεγάλο βαθµό, αυτό οφείλεται στο υψηλότερο επίπεδο επαγγελµατικής εκπαίδευσης που διαθέτουν. Σχεδόν το 20% όλων των νέων αγροτών ακολούθησαν κάποια µορφή αγροτικής εκπαίδευσης, µε βάση τα πιο πρόσφατα στοιχεία της ΕΕ, σε σύγκριση µε µόλις πάνω από 4% για τα άτοµα άνω των 55 ετών.

Οι νέοι αγρότες είναι επίσης πιο πιθανό να επενδύσουν στην επιχείρησή τους σε σχέση µε τους µεγαλύτερους, ιδίως σε τεχνολογίες, τεχνικές και εξοπλισµό για τη βελτίωση της παραγωγικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιµότητας. Ωστόσο, η σχετική έλλειψη διαθέσιµων εκτάσεων και το σχετικά χαµηλό επίπεδο γεωργικών κεφαλαίων, υποδεικνύουν ότι πολλοί νέοι αγρότες ενδέχεται να αντιµετωπίσουν χρηµατοδοτικές δυσκολίες στο µέλλον, για περαιτέρω επενδύσεις.

Διάβασε σχετικά: Χρειάζονται μέτρα ενίσχυσης των νέων αγροτών, μετά την είσοδό τους στο επάγγελμα