Τι γνωρίζουμε μέχρι στιγμής για το ΟΣΔΕ 2023

Ενόψει της εγκυκλίου με την οποία ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα παρέχει όλες τις πληροφορίες και οδηγίες για την υποβολή της ΕΑΕ 2023, η «ΥΧ» συγκέντρωσε όλα όσα είναι γνωστά μέχρι στιγμής:

✱ H ψηφιακή εφαρμογή είναι ανοικτή στο gov.gr για τη λήψη του ατομικού προσωπικού κωδικού όλων των αγροτών που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση. Αν και το ΥΠΑΑΤ λέει ότι η εν λόγω διαδικασία έχει προθεσμία (έως την Τετάρτη 24/5/2023), ο ΟΠΕΚΕΠΕ διευκρινίζει ότι δεν υπόκειται σε καμία προθεσμία. «Η ψηφιακή εφαρμογή μέχρι την ανακοίνωση της ημερομηνίας ολοκλήρωσης των δηλώσεων ΟΣΔΕ για το 2023 θα είναι ανοικτή για την πραγματοποίηση των απαιτούμενων εργασιών, προκειμένου να ολοκληρωθεί η καταχώριση των αιτήσεων των παραγωγών», συμπληρώνει.

✱ Από την Τετάρτη 24/5/2023 οι αγρότες μόνοι τους ή μέσω των ΚΥΔ θα μπορούν είτε να τροποποιούν τα στοιχεία της προσυμπληρωμένης αίτησης ΟΣΔΕ 2023 που ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει προετοιμάσει και είναι διαθέσιμη στο gov.gr με τα επικαιροποιημένα στοιχεία του 2023 (μεταβολές), είτε να καταχωρίζουν εξ υπαρχής όλα τα απαραίτητα τα στοιχεία της αίτησης ΟΣΔΕ 2023.

✱ Οι αιτήσεις ΟΣΔΕ 2023 θα παραμένουν στην αρχή πρόχειρες και θα οριστικοποιούνται και θα λαμβάνουν πρωτόκολλο όταν οι αγρότες αποφασίζουν ότι έχουν περιλάβει όλα τα στοιχεία για τη λήψη άμεσων ενισχύσεων 2023, με βάση τα δικαιώματα, τις επιλέξιμες εκτάσεις και τα ζώα.

✱ Δεν υπάρχει ρητή προθεσμία καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης.

✱ Όλες οι αιτήσεις των αγροτών που θα υποβληθούν το 2023 θα παρακολουθούνται μέσω monitoring και θα επιτρέπονται οι μεταβολές και οι διορθώσεις σφαλμάτων ή αναντιστοιχιών μέχρι πριν από την πληρωμή της προκαταβολής. Εκτιμάται έως και 15 ημέρες πριν από την πληρωμή.

✱ Έχει ζητηθεί από τον Οργανισμό να δημιουργηθεί ένα εργαλείο κατάτμησης ώστε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες των ενεργειών διόρθωσης στα προβλήματα του monitoring (για περιπτώσεις «ετερογένειας», δηλαδή δύο διαφορετικές καλλιέργειες μαζί στο ίδιο αγροτεμάχιο).

✱ Σύμφωνα με το ΥΠΑΑΤ, οι αιτήσεις θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι 21 Αυγούστου 2023 και τον επόμενο μήνα, και μέχρι 21 Σεπτεμβρίου 2023, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι διορθώσεις, για να υπάρξει επαρκής χρόνος ώστε ο ΟΠΕΚΕΠΕ να προβεί στους αναγκαίους ελέγχους για την πρώτη πληρωμή της προκαταβολής.

✱ Στο σύστημα θα φαίνονται οι καλλιέργειες των προηγούμενων ετών. Συγκεκριμένα, θα αναρτηθούν αγροτεμάχια από το 2020.

✱ Ο ΟΠΕΚΕΠΕ προσανατολίζεται να προχωρήσει σε διασταυρωτικούς ελέγχους (σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια) για να δουν πώς κινείται η εκάστοτε εκμετάλλευση και να αποτραπεί η Αλλοίωση στοιχείων για τη λήψη π.χ. της αναδιανεμητικής.

✱ Θα εμπλουτιστεί η γεωχωρική πληροφορία.