Η Google στο στόχαστρο της Ιρλανδικής Αρχής Προσωπικών Δεδομένων για τα δεδομένα εντοπισμού τοποθεσίας

Η Google στο στόχαστρο της Ιρλανδικής Αρχής Προσωπικών Δεδομένων για τα δεδομένα εντοπισμού τοποθεσίας

Η Ιρλανδική Αρχή Προσωπικών Δεδομένων ανακοίνωσε σήμερα ότι, θα ξεκινήσει επίσημα έρευνα, για την πρακτική της Google εντοπισμού των δεδομένων τοποθεσίας των καταναλωτών. Η έρευνα διενεργήθηκε, κατόπιν σχετικών καταγγελιών των Εθνικών Οργανώσεων Καταναλωτών στην Ευρώπη, στην οποία συμμετέχει και η ΕΚΠΟΙΖΩ, τον Νοέμβριο 2018 [1]. Οι εν λόγω Οργανώσεις αποτελούν μέλη της Ευρωπαϊκής Οργάνωσης Καταναλωτών (BEUC). Η Ιρλανδική Αρχή Προσωπικών Δεδομένων έχει αναλάβει την έρευνα των συγκεκριμένων καταγγελιών, ως επικεφαλής εποπτική αρχή.

Η ΕΚΠΟΙΖΩ μαζί με τα μέλη της Ευρωπαϊκής Οργάνωσης Καταναλωτών (BEUC), ως εκπρόσωποι των καταναλωτών, έχουν υποβάλει καταγγελία κατά της Google και συγκεκριμένα για τις πρακτικές που χρησιμοποιεί στον εντοπισμό τοποθεσίας. Οι πληροφορίες για τα μέρη που επισκεπτόμαστε, όπως κέντρα διασκέδασης, καταστήματα, επισκέψεις σε χώρους λατρείας, παρέχουν σε εταιρείες, όπως τη Google τη δυνατότητα να συναγάγουν συμπεράσματα, σχετικά με την προσωπικότητά μας, τις θρησκευτικές ή σεξουαλικές μας προτιμήσεις, τα οποία αφορούν ιδιαίτερα προσωπικά μας χαρακτηριστικά.

Οι Οργανώσεις Καταναλωτών υποστηρίζουν ότι, η συγκατάθεση, όπως το “να μοιράζονται” τα δεδομένα τοποθεσίας των χρηστών, δεν είχε δοθεί κατόπιν ελεύθερης βούλησης και οι καταναλωτές εξαπατήθηκαν με το να δεχτούν ρυθμίσεις που παραβιάζουν την ιδιωτικότητά τους. Αυτές οι πρακτικές δεν βρίσκονται σε πλήρη συμμόρφωση με τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό για τα Προσωπικά Δεδομένα (GDPR).

Είναι ιδιαίτερα θετικό το γεγονός ότι, η Ιρλανδική Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αποφάσισε τελικά να προχωρήσει σε βάθος στην έρευνα, αναφορικά με τη μαζική συλλογή δεδομένων τοποθεσίας. Οι Ευρωπαίοι καταναλωτές υπήρξαν θύματα αυτών των πρακτικών εδώ και για υπερβολικά μεγάλο χρονικό διάστημα. Το BEUC προσδοκά ότι η Ιρλανδική Αρχή θα ερευνήσει τις πρακτικές της Google από τη χρονική περίοδο που οι καταγγελίες αφορούσαν και όχι μόνο το τρέχον χρονικό διάστημα. Είναι επίσης σημαντικό ότι, προστατεύονται τα δικονομικά δικαιώματα των καταναλωτών, οι οποίοι έχουν καταγγείλει το γεγονός αρκετούς μήνες πριν, όπως επίσης και των Εθνικών Οργανώσεων Καταναλωτών που τους εκπροσωπούν.

Η Monique Goyens, Γενική Διευθύντρια της Ευρωπαϊκής Οργάνωσης Καταναλωτών (BEUC), αναφέρει: “Οι καταναλωτές δεν θα πρέπει να βρίσκονται υπό “εμπορική παρακολούθηση”. Χρειαζόμαστε Αρχές που προστατεύουν τα δικαιώματα των καταναλωτών και επιβάλλουν κυρώσεις σε αυτούς που παραβαίνουν τον νόμο”.