ΓEΩΤΕΕ Κ. Μακεδονίας: Υπηρεσιακή αποδυνάμωση των γεωτεχνικών στην Περιφέρεια

Για υπηρεσιακή αποδυνάμωση των γεωτεχνικών στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας κάνει λόγω σε υπόμνημά του το ΓΕΩΤΕΕ.
 
Ειδικότερα, στην επιστολή του προς την περιφέρεια το Επιμελητήριο τονίζει ότι: «Η ένδεια του γεωτεχνικού επιστημονικού δυναμικού στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχει φθάσει πλέον, σε συγκεκριμένα Τμήματα, στο επίπεδο της αδυναμίας εκτέλεσης των υπηρεσιακών αντικειμένων με σοβαρές επιπτώσεις τόσο στον αγροτικό κόσμο από τις πολύμηνες καθυστερήσεις εξυπηρέτησης των αιτημάτων του, θέτοντας σοβαρά εμπόδια στην αναπτυξιακή προσπάθεια, όσο και στο σύνολο της κοινωνίας εγκυμονώντας σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία και τη διατροφική ασφάλεια».