Γρίφος η ένταξη των βιολογικών στο Στρατηγικό Σχέδιο

Οικολογικά σχήματα ή Μέτρο Αγροτικής Ανάπτυξης το δίλημμα

Στο ζενίθ της προετοιμασίας του βρίσκεται το εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο της νέας ΚΑΠ, με τους πανεπιστημιακούς και τις αρμόδιες υπηρεσίες να πρέπει το αργότερο έως τα μέσα Οκτωβρίου να έχουν παραδώσει στην ηγεσία του ΥΠΑΑΤ τα τελικά κείμενα του ελληνικού σχεδιασμού για τον αγροδιατροφικό τομέα της νέας προγραμματικής περιόδου.

Παρά τις καθαρές κατευθύνσεις που δόθηκαν, βάσει και της ανάλυσης SWOT, το ρεπορτάζ αποκαλύπτει πως το μεγάλο διακύβευμα θα κριθεί στα αγροπεριβαλλοντικά μέτρα. Όπως προκύπτει από καλά διασταυρωμένες πηγές, δεν είναι ακόμα ξεκάθαρο ποιες δράσεις θα ενταχθούν στα οικολογικά σχήματα (eco-schemes), στο πλαίσιο του Πρώτου Πυλώνα, και ποιες θα επιλεγούν ως παρεμβάσεις αγροτικής ανάπτυξης. Το πρόβλημα εστιάζεται στο γεγονός ότι οι δράσεις και άρα οι επιχορηγήσεις σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αλληλοκαλύπτονται. Το μεγάλο ερώτημα φαίνεται ότι αφορά τη βιολογική γεωργία-κτηνοτροφία, δράση η οποία θα μπορούσε να εφαρμοστεί και στις δύο περιπτώσεις.

Eco-schemes

Ως προς τον υπόλοιπο κατάλογο των οικολογικών σχημάτων, σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ, αναμένεται, μεταξύ άλλων, να συμπεριληφθούν:

✱ Γεωργία Ακριβείας

✱ Διατήρηση βοσκότοπων

✱ Αμειψισπορά

✱ Ορθή κατεργασία του εδάφους

✱ Ορθή διαχείριση της χρήσης νερού

✱ Ορθή διαχείριση του τοπίου

✱ Ορθές μελισσοκομικές πρακτικές

✱ Γεωργία δέσμευσης άνθρακα

Να θυμίσουμε ότι η χρηματοδοτική κατανομή για τα οικολογικά σχήματα ανέρχεται σε 449.269.250 ευρώ (ενδεικτική κατανομή έτους 2023).

Αγροτική ανάπτυξη

Όσον αφορά τις παρεμβάσεις αγροτικής ανάπτυξης και με βάση τη συμφωνία που επιτεύχθηκε για τη νέα ΚΑΠ, στο ελληνικό Στρατηγικό Σχέδιο θα εξειδικευτούν μέτρα και δράσεις, όπως:

✱ Σχέδια Βελτίωσης

✱ Μεταποίηση

✱ Συνεργασία

✱ Leader

✱ Εγκατάσταση Νέων Αγροτών

✱ Εγγειοβελτιωτικές επενδύσεις

✱ Αγροτική οδοποιία

✱ Εξισωτική αποζημίωση

✱ Σύστημα AKIS

✱ Αγροπεριβαλλοντικές δράσεις

Τομεακές παρεμβάσεις

Σχετικά με τις τομεακές παρεμβάσεις (τα λεγόμενα επιχειρησιακά προγράμματα), αυτές θα είναι τέσσερις και θα αφορούν:

✱ Oπωροκηπευτικά

✱ Mελισσοκομικά προϊόντα

✱ Αμπελοοινικό τομέα

✱ Ελαιόλαδο και επιτραπέζιες ελιές

Αξίζει να σημειωθεί ότι με βάση τη μέχρι τώρα ενημέρωση, η χρηματοδοτική κατανομή θα ανέρχεται για τον οίνο σε 23.030.000 ευρώ/έτος, για τη μελισσοκομία σε 6.162.645 ευρώ/έτος και για το ελαιόλαδο σε 10.666.000 ευρώ/έτος.

Δημόσια διαβούλευση

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, το Στρατηγικό Σχέδιο αναμένεται στα μέσα Νοεμβρίου να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση για περίπου τρεις εβδομάδες. Στόχος είναι με την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης να γίνουν –εφόσον ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσεις και τα σχόλια– οι απαραίτητες τελικές διορθώσεις και η Ελλάδα να το αποστείλει τον Δεκέμβριο στην Επιτροπή προς έγκριση.

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Υπαιθρος Χώρα»
που κυκλοφόρησε εκτάκτως την Πέμπτη 3 Σεπτέμβρη 2021