Η Γαλλία ανοίγει τα χαρτιά της για το μέλλον της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής

Η Γαλλία ανοίγει τα χαρτιά της για το μέλλον της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής
-Διαφήμιση-
gaia-sense

Με αφορμή το κεντρικό θέμα του άτυπου συμβουλίου υπουργών Γεωργίας, που διοργάνωσε προ ημερών η ολλανδική προεδρία και αφορούσε το μέλλον της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της ΕΕ, η Γαλλία δημοσίευσε τις σχετικές σκέψεις της στο πλαίσιο κειμένου που έστειλε στις εθνικές αντιπροσωπείες. Στο κείμενο αυτό, η χώρα καταθέτει το όραμα, αλλά και τις προτάσεις της για τη μελλοντική ΚΑΠ, εστιάζοντας σε τρεις άξονες προτεραιότητας:

  • Ανάπτυξη, απασχόληση, ανταγωνιστικότητα. Οι Γάλλοι ζητούν τη διατήρηση των συνδεδεμένων ενισχύσεων, αλλά και μεγαλύτερη ευελιξία, ώστε να μην αφορούν μόνο υφιστάμενους ευαίσθητους τομείς, αλλά και αναδυόμενους τομείς. Παράλληλα, ζητούν αύξηση της αναδιανεμητικής ενίσχυσης. Έμφαση δίνουν και στην αγροτική ανάπτυξη και ειδικότερα στην ενθάρρυνση των επενδύσεων στην καινοτομία (αγρο-οικολογία, γεωργία ακριβείας κ.λπ.).
  • Περιβαλλοντικά δημόσια αγαθά και εδαφική ανάπτυξη. Οι διατάξεις σχετικά με το πρασίνισμα θα πρέπει να διατηρηθούν σε απλοποιημένη μορφή, αλλά και να ενισχυθούν με την προσθήκη ενός τέταρτου υποχρεωτικού κριτηρίου για την κάλυψη του εδάφους.
  • Ανθεκτικότητα έναντι όλων των ειδών κινδύνων. Η Γαλλία επιθυμεί να διατηρηθούν τα υφιστάμενα εργαλεία ρύθμισης της αγοράς και αντιμετώπισης κινδύνων, αλλά τονίζει ότι θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν και τους οικονομικούς κινδύνους. Δεδομένου ότι τα υφιστάμενα εργαλεία ενεργοποιούνται για απώλειες άνω ενός ποσοστού και οι σχετικές αποζημιώσεις καθυστερούν, οι Γάλλοι προτείνουν ένα νέο υποχρεωτικό προληπτικό μέτρο εξοικονόμησης, που θα καλύπτει όλα τα είδη κινδύνων και θα ισχύει για όλους τους αγρότες. Πρόκειται για άμεσες ενισχύσεις που θα καταβάλλονται και θα παγώνουν σε έναν λογαριασμό για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ώστε να χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση κινδύνου.

«YX»

-Διαφήμιση-