Η κρίση περιόρισε τους Ρώσους στα είδη διατροφής

Το 2015 το ποσοστό φτώχειας στη Ρωσία ανήλθε σε 13,4%, δηλαδή 19,2 εκατ. άνθρωποι

Η κρίση περιόρισε τους Ρώσους στα είδη διατροφής

Στη Ρωσία, το Ινστιτούτο Κοινωνικών Αναλύσεων και Προβλέψεων της Προεδρικής Ακαδημίας και Δημόσιας Διοίκησης, σε έκθεσή του αναφέρει ότι οι Ρώσοι διαθέτουν άνω του 50,1% των αποδοχών τους για αγορά τροφίμων. Για πρώτη φορά από το 2008 οι δαπάνες για τρόφιμα υπερέβησαν τις δαπάνες για μη διατροφικά είδη.

Η τάση αυτή είναι ενδεικτική της οικονομικής κρίσης που πλήττει τα νοικοκυριά, καταδεικνύοντας τη μείωση των πραγματικών εισοδημάτων τους και την αύξηση της φτώχειας.

Σύμφωνα με το γραφείο ΟΕΥ στη Μόσχα, το 2015 το ποσοστό φτώχειας στη Ρωσία ανήλθε σε 13,4%, δηλαδή 19,2 εκατ. άνθρωποι. Πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό φτώχειας τα τελευταία εννέα χρόνια.

“ΥΧ”