Η Ρουμανία λέει «όχι» στη σπατάλη τροφίμων με νόμο

Στόχος η μείωση των αποβλήτων

Η Ρουμανία λέει «όχι» στη σπατάλη τροφίμων με νόμο

Τη Γαλλία και την Ιταλία ακολουθεί η Ρουμανία ως η τρίτη στη σειρά ευρωπαϊκή χώρα που υιοθετεί νομοθετικά μέτρα κατά της σπατάλης τροφίμων. Τα κράτη-μέλη της ΕΕ βρίσκονται υπό πίεση για να ανταποκριθούν σε στόχους μείωσης των αποβλήτων τροφίμων μέχρι το 2030, ενώ αυξάνει η ευαισθητοποίηση σχετικά με το ζήτημα στην ΕΕ.

Οι λιανοπωλητές που δεν θα συμμορφώνονται με τη νέα ρουμανική νομοθεσία κινδυνεύουν με πρόστιμα που μπορεί να κυμαίνονται μεταξύ 1.000 ρουμάνικων λέι (περίπου 220 ευρώ) και 10.000 ρουμάνικων λέι (περίπου 2.220 ευρώ). Ωστόσο, οι επιχειρήσεις της Ρουμανίας θα είναι σε θέση να επωφεληθούν από ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση για τις δωρεές τους, ενώ η νομοθεσία θα ωφελήσει ΜΚΟ, νοσοκομεία, γηροκομεία και άλλες φιλανθρωπικές οργανώσεις στις οποίες θα απευθύνονται οι δωρεές.