Ηλεία: Ψεκασμοί εσπεριδοειδών για διαλευρώδη και εριώδη αλευρώδη

Μετά την τελευταία συλλογή δειγμάτων εσπεριδοειδών (09/05/2016) και την εξέτασή τους από το Εργαστήριο Εντομολογίας του Ινστιτούτου Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου Χανίων, σας ενημερώνουμε ότι:

Σε όλα τα δείγματα παρατηρήθηκαν αυγά του διαλευρώδη (Dialeurodes citri), κυρίως στα πλήρως ανεπτυγμένα φύλλα της νέας βλάστησης καθώς και οι πρώτες εκκολάψεις των νεαρών νυμφικών σταδίων (ευαίσθητο στάδιο στα εντομοκτόνα) σε ποσοστό 10% – 20%. Όπου οι πληθυσμοί είναι πυκνοί συνιστώνται ψεκασμοί με εγκεκριμένα εντομοκτόνα* την περίοδο που παρατηρείται το μέγιστο της εμφάνισης των νεαρών νυμφικών σταδίων.

Επομένως από τα μέσα της τρέχουσας εβδομάδας θα πρέπει να ξεκινήσουν οι ψεκασμοί και να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του μήνα. Λόγω των πυκνών πληθυσμών που έχουν παρατηρηθεί σε κάποιες περιοχές κρίνεται σκόπιμο να υπάρξει συλλογική καταπολέμηση των αλευρωδών για  την αποτελεσματικότερη αντιμετώπισή τους.

Συστήνονται τα παρακάτω καλλιεργητικά και χημικά μέτρα:

1. Καλλιεργητικά μέτρα:

  • Κατάλληλο κλάδεμα και αφαίρεση των λαίμαργων βλαστών ώστε να εξασφαλίζεται καλός αερισμός και φωτισμός των δέντρων.
  • Περιορισμένες αζωτούχες λιπάνσεις και κανονικές αρδεύσεις, για τον περιορισμό της ζωηρής βλάστησης των δέντρων και τη μείωση της υγρασίας.

2. Χημική αντιμετώπιση:

  • Στα νεαρά νυμφικά στάδια που είναι και το ευαίσθητο στάδιο στην καταπολέμησή τους, να γίνεται χρήση εγκεκριμένων εκλεκτικών εντομοκτόνων*, σε συνδυασμό με θερινούς πολτούς και άλατα καλίου λιπαρών οξέων (εντομοκτόνα σαπούνια).
  • Επειδή οι νεαρές προνύμφες εγκαθίστανται στην κάτω επιφάνεια των φύλλων να γίνεται καλή διαβροχή του φυλλώματος, σύμφωνα με τις συνιστώμενες δόσεις και τις οδηγίες του φυτοπροστατευτικού σκευάσματος. Να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες της ετικέτας για την ορθή χρήση των γεωργικών φαρμάκων. 

Νικολέτα Τζώρτζη