Η Τράπεζα Εμπορίου πολύτιμο εργαλείο στη διάθεση του ΣΒΒΕ

Η Τράπεζα Εμπορίου πολύτιμο εργαλείο στη διάθεση του ΣΒΒΕ

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, με στόχο την ενίσχυση και τόνωση της επιχειρηματικότητας στη Β. Ελλάδα, προχώρησε στην υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με την Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης Ευξείνου Πόντου, στις 13 Ιουνίου.

Πρόκειται για μια συνεργασία από την οποία θα προκύψουν οφέλη και για τα δύο μέρη, ενώ θα συμβάλει ουσιαστικά και στη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος, τόσο στην Ελλάδα όσο και στις χώρες της Μαύρης Θάλασσας.

Επίσης, το Μνημόνιο Συνεργασίας προβλέπει την ανάπτυξη περαιτέρω συνεργασιών με επιμελητήρια και άλλους ιδιωτικούς φορείς, που εδρεύουν στις χώρες του Εύξεινου Πόντου, με σκοπό την ενδυνάμωση της προσπάθειας υλοποίησης επενδύσεων.

Ταυτόχρονα, θα διευκολύνει και τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων της Β. Ελλάδος.

Ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ, Αθανάσιος Σαββάκης, δήλωσε στην ΥΧ: «Πρόκειται για σημαντικό βήμα διευκόλυνσης της πρόσβασης των επιχειρήσεων μελών του ΣΒΒΕ στη χρηματοδότηση, αφού τα επόμενα πέντε χρόνια η Τράπεζα θα διοχετεύσει στην αγορά κεφάλαια ύψους 150 εκατ. ευρώ με ελκυστικά επιτόκια και χωρίς τη διαμεσολάβηση των Εμπορικών Τραπεζών.

Δοθέντος ότι η Ελλάδα, με 16,5%, αποτελεί βασικό μέτοχο της Τράπεζας και αξιοποιώντας την πρόθεση της Διοίκησής της για αύξηση των χορηγήσεων δανείων προς τις ελληνικές επιχειρήσεις το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, ο ΣΒΒΕ σύναψε τη συγκεκριμένη συνεργασία, που είμαστε βέβαιοι ότι θα εισφέρει θετικά στο μέλλον και στην αναπτυξιακή πορεία της μεταποίησης στη Βόρεια Ελλάδα.

Ως εκ τούτου, ο ΣΒΒΕ συμβάλλει σημαντικά στην πρόσβαση των μεταποιητικών επιχειρήσεων του Βορειοελλαδικού Τόξου, αφενός σε μακροπρόθεσμα δάνεια και αφετέρου σε κεφάλαια κίνησης. Πρόκειται για μια ουσιαστική κίνηση για την ανάπτυξη της βιομηχανίας της Βόρειας Ελλάδας, με τη σημαντική συμβολή και βοήθεια του σημαντικού «εργαλείου» που λέγεται «Παρευξείνια Τράπεζα».