Ιδρύεται η Ένωση Ελλήνων Δημοσιογράφων για τη Γεωργία και τα Τρόφιμα

Η σύσταση της προσωρινής διοικούσας επιτροπής αποφασίστηκε στην πρώτη άτυπη γενική συνέλευση της Ελληνικής Ένωσης Δημοσιογράφων για τη Γεωργία και τα Τρόφιμα (ΕΕΔΗΓΕΤ), η οποία αποτελείται από τη Σοφία Σπύρου, τον Γιώργο Μακρή και τον Πέτρο Αλεξανδρή.

Πρώτο βήμα της ΕΕΔΗΓΕΤ θα είναι η υποβολή υποψηφιότητας αναγνώρισης από το European Network of Agricultural Journalists (ΕΝΑJ) κατά τη διάρκεια της ετήσιας γενικής συνέλευσης που θα πραγματοποιηθεί στις 5-6 Δεκεμβρίου 2019 στις Βρυξέλλες.

Σημειώνεται ότι μέλη της Ελληνικής Ένωσης Δημοσιογράφων για τη Γεωργία και τα Τρόφιμα μπορούν να είναι Έλληνες δημοσιογράφοι, που ασχολούνται με θέματα τροφίμων, γεωργίας, κτηνοτροφίας, αλιείας, μελισσοκομίας, δασοκομίας και ανάπτυξης της υπαίθρου.

Σκοπός της Ένωσης είναι:

  1. Να προασπίζει και να προωθεί τα επαγγελματικά συμφέροντα των μελών της.
  2. Να συνδράμει τα μέλη της ως προς την άσκηση του επαγγέλματός τους.
  3. Να εκπροσωπεί τα μέλη της σε άλλες ευρωπαϊκές ή διεθνείς δημοσιογραφικές ενώσεις.
  4. Να προάγει τη συνεχιζόμενη κατάρτιση των μελών της, καθώς και τη διάχυση της πληροφορίας για τον αγροδιατροφικό τομέα.
  5. Να συνεργάζεται με κάθε οντότητα/συλλογικότητα που σχετίζεται με την αγροτική ανάπτυξη και την κατανόηση των προβλημάτων του κλάδου και της υπαίθρου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ