Ηγουμενίτσα: Παράταση δύο εβδομάδων στην πώληση του λιμανιού

Ηγουμενίτσα: Παράταση δύο εβδομάδων στην πώληση του λιμανιού

Η διοίκηση του ΤΑΙΠΕΔ προχωρά σε παράταση των διαγωνισμών για την πώληση του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών των οργανισμών λιμένων Αλεξανδρούπολης και Ηγουμενίτσας καθώς και για την παραχώρηση του εμπορευματικού σταθμού στο λιμάνι της Καβάλας. Ως ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος και για τα τρία λιμάνια είχε οριστεί η Παρασκευή 2 Οκτωβρίου.

Έτσι, ο διαγωνισμός για την πώληση πλειοψηφικού πακέτου του Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας (ΟΛΗΓ ΑΕ) παρατείνεται κατά δύο εβδομάδες μέχρι τις 16 Οκτωβρίου. Η διαγωνιστική διαδικασία θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις: α) τη φάση υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος και προεπιλογή των ενδιαφερόμενων μερών και β) τη φάση υποβολής δεσμευτικών προσφορών και ανάδειξης πλειοδότη.

Πηγή: ert.gr