Ηλεκτρικό ρεύμα: Έως 2/10 η υπαγωγή αγροτών και αγροεπιχειρήσεων σε μειωμένες χρεώσεις ΕΤΜΕΑΡ

Για ακόμα μία φορά, ο ΔΑΠΠΕΠ ανοίγει την πλατφόρμα υπαγωγής μειωμένων χρεώσεων για τους αγρότες. Όπως ενημέρωσε με σχετική ανακοίνωση στις 2/9, ξεκίνησε η διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων από δυνητικούς δικαιούχους αγρότες για την υπαγωγή των καταναλώσεών τους, του έτους 2021, σε μειωμένες χρεώσεις ΕΤΜΕΑΡ. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή για έναν μήνα.

Έτσι, δίνεται ξανά η ευκαιρία σε καταναλωτές που δεν υπέβαλαν αίτηση κατά την προηγούμενη περίοδο να έχουν τη δυνατότητα εξορθολογισμού του ενεργειακού τους κόστους της περασμένης χρονιάς. Οι χρήστες που θα εγγραφούν επιτυχώς στην πλατφόρμα, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις, θα έχουν μειωμένη χρέωση 9 ευρώ/Μεγαβατώρα, αντί για 17 ευρώ/Μεγαβατώρα στο σκέλος του λογαριασμού που αφορά το ΕΤΜΕΑΡ.

Οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή

Όσοι επιθυμούν να υπαχθούν σε μειωμένη χρέωση ΕΤΜΕΑΡ θα πρέπει να μπουν στο meiwmenes-xrewseis-agrotwn.dapeep.gr. Η πρόσβαση των δυνητικών δικαιούχων στα συστήματα του ΔΑΠΕΕΠ γίνεται με χρήση των κωδικών του ΤaxisNet. Για την υποβολή αίτησης μειωμένου ΕΤΜΕΑΡ για παροχή αγροτικής χρήσης απαιτείται μόνο ο ΑΦΜ, το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο και email) και ο Αριθμός Παροχής του δικαιούχου.

Σύμφωνα με τις διευκρινίσεις του ΔΑΠΕΕΠ, οι δικαιούχοι χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της παροχής τους: Κατηγορία Β.4 για αγρότες και νέα κατηγορία κατηγορία Β.6 που περιλαμβάνει επιχειρήσεις στην ΥΤ ή ΜΤ ή καταναλωτές αγροτικής χρήσης στη ΜΤ ή ΧΤ που είναι δικαιούχοι για το μέρος της κατανάλωσής τους που δεν υπάγεται σε άλλη κατηγορία μειωμένων χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ. Προϋπόθεση για να μπορεί να καταστεί κάποιος δικαιούχος της μειωμένης χρέωσης είναι να έχει ενεργή σύνδεση ρεύματος από τις 30/6/2014 ως πελάτης Μέσης Τάσης ή να είναι καταναλωτής αγροτικής χρήσης, διατηρώντας συνεχώς ενεργή την παροχή του από το ανωτέρω χρονικό διάστημα μέχρι σήμερα.

Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής αιτήσεων για το 2021, η πλατφόρμα του ΔΑΠΕΕΠ θα ανοίξει για έναν μήνα για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής σε Καθεστώς Μειωμένων Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ σε όλες τις κατηγορίες δυνητικών δικαιούχων για το έτος 2022.