Ηλεκτρονικός διαγωνισμό για το αρδευτικό Παραλιμνίου στις Σέρρες

Ο Δήμος Εμμανουήλ Παππά προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την κατασκευή αρδευτικού δικτύου στην Τοπική Κοινότητα  Παραλιμνίου. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 15η Μαρτίου.

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι στα 2.091.000,00€ και προβλέπεται η εκτέλεση εργασιών για την κατασκευή κλειστού υπό πίεση υπόγειου δικτύου για αρδευτικούς σκοπούς.

Η συνολική αρδευόμενη έκταση ανέρχεται στα 2.250 στρέμματα.

Πηγή: ert.gr