Ημερολόγιο Θρέψης απο τον ΣΠΕΛ

Νάουσα: Ενημερωτική oμιλία για τους εχθρούς των φυλλοβόλων/οπωροφόρων από τον ΕΛΓΟ
-Διαφήμιση-

Οδηγο λίπανσης της περιόδου που διανύουμε δημοσίευσε ο ΣΠΕΛ. Το Ημερολόγιο Θρέψης προετοιμάστηκε από την τεχνική επιτροπή του Συνδέσμου και πρόκειται να επαναλαμβάνεται κάθε μήνα.Περιληπτικά προβλέπει τα εξής:

Αραβόσιτος

Εξαιτίας της υψηλής παραγωγικότητάς του τόσο σε βιομάζα όσο και σε καρπό, απομακρύνει σημαντικές ποσότητες θρεπτικών στοιχείων από το έδαφος, οι οποίες είναι αναγκαίο να αντικατασταθούν μέσω της λίπανσης σε κάθε καλλιεργητικό κύκλο. Οι συνολικές ανάγκες του αραβόσιτου για την παραγωγή 1-1,5 τόνου/στρέμμα είναι: σε άζωτο 18-30 κιλά/στρέμμα, σε φώσφορο (Ρ2Ο5) 4-8 κιλά/στρέμμα και σε κάλιο (K2O) 20-25 κιλά/στρέμμα. Στη βασική λίπανση εφαρμόζεται το 1/3 ή το 1/2 των συνολικών απαιτήσεων της καλλιέργειας σε άζωτο και όλες οι απαραίτητες μονάδες φωσφόρου και καλίου.

Βαμβάκι

Η λίπανση του βαμβακιού είναι ένας από τους κυριότερους παράγοντες που συντελούν στην αύξηση των στρεμματικών αποδόσεων και στην ποιοτική βελτίωση των παραγόμενων προϊόντων της καλλιέργειας. Οι συνολικές ανάγκες του βαμβακιού για παραγωγή 400 κιλών/στρέμμα είναι: σε άζωτο 10-18 κιλά/στρέμμα, σε φώσφορο (Ρ2Ο5) 4-8 κιλά/στρέμμα και σε κάλιο (K2O) 5-8 κιλά/στρέμμα. Κατά τη βασική λίπανση του βαμβακιού, ο φώσφορος και το κάλιο εφαρμόζονται εξ ολοκλήρου στην αρχή, ενώ το άζωτο χορηγείται στο 50% της συνολικής του ποσότητας και το υπόλοιπο επιφανειακά.

Ακτινιδιά

Η ορθολογική θρέψη των δέντρων της ακτινιδιάς αυξάνει την παραγωγή και την ποιότητα των παραγόμενων καρπών. Οι συνολικές ανάγκες των δέντρων της ακτινιδιάς ηλικίας >7 έτη για την παραγωγή 3-4 τόνων/στρέμμα είναι: σε άζωτο 12-20 κιλά/στρέμμα, σε φώσφορο (Ρ2Ο5) 5-10 κιλά/στρέμμα και σε κάλιο (K2O)18-25 κιλά/στρέμμα.

Μηλιά

Η σωστή θρέψη της μηλιάς επιδρά στη μείωση εκδήλωσης ανωμαλιών στη φυσιολογία των καρπών (πικρή κηλίδωση, μικροκαρπία, μεταχρωματισμοί κ.λπ.) και αυξάνει τον χρόνο συντήρησής τους. Οι συνολικές ανάγκες της μηλιάς για την παραγωγή 3-4 τόνων/στρέμμα είναι: σε άζωτο 14-20 κιλά/στρέμμα, σε φώσφορο (Ρ2Ο5) 4-8 κιλά/στρέμμα και σε κάλιο (K2O) 15-30 κιλά/στρέμμα.

-Διαφήμιση-