Ημερολόγιο Θρέψης: Καλαμπόκι

Το καλαμπόκι, εξαιτίας της υψηλής παραγωγικότητάς του σε βιομάζα και καρπό, χρειάζεται επάρκεια θρεπτικών στοιχείων, ώστε να επιτευχθούν οι επιδιωκόμενες υψηλές αποδόσεις παραγωγής της χώρας μας. Η ορθολογική λίπανση του καλαμποκιού είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της γονιμότητας των εδαφών, την αύξηση των αποδόσεων και τη βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών της καλλιέργειας.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η επιλογή της κατάλληλης ποσότητας λιπάσματος είναι αναγκαίο να προσδιορίζεται με βάση τις εδαφικές ιδιότητες, τα επίπεδα θρεπτικών στο έδαφος, το είδος της προηγούμενης καλλιέργειας, τις κλιματικές συνθήκες της περιοχής, τις συνολικές απαιτήσεις της καλλιέργειας σε θρεπτικά στοιχεία, τον τύπο και την πρωιμότητα του υβριδίου, τη χρήση της καλλιέργειας (αν προορίζεται για καρπό ή ενσίρωση), καθώς και την αναμενόμενη απόδοση της καλλιέργειας του καλαμποκιού. Η γενική προτεινόμενη λίπανση του καλαμποκιού για παραγωγή 1-1,5 τόν./στρ. είναι:

ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ  ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Α. Βασική λίπανση

Η βασική λίπανση εφαρμόζεται κατά τη σπορά ή μπορεί να προηγηθεί αυτής. Στόχος της είναι η βέλτιστη εγκατάσταση των φυτών, δημιουργώντας ένα πλούσιο ριζικό σύστημα, καθώς και ο εφοδιασμός των φυτών με όλα τα απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία για τη σωστή βλαστική ανάπτυξη και ανθοφορία της καλλιέργειας. Παράλληλα, εξασφαλίζει τη δημιουργία αποθεμάτων σε φώσφορο και κάλιο για τα επόμενα κρίσιμα στάδια ανάπτυξης.

Στη βασική λίπανση εφαρμόζεται το 1/3 ή 1/2 των συνολικών απαιτήσεων της καλλιέργειας σε άζωτο και όλες οι απαραίτητες μονάδες φωσφόρου και καλίου. Οι ανάγκες του καλαμποκιού σε άζωτο και φώσφορο είναι ιδιαίτερα υψηλές σε όλη τη διάρκεια του βιολογικού κύκλου του, με αιχμή ζήτησης το στάδιο της άνθισης και το αρχικό στάδιο ωρίμανσης των σπόρων. Αντίστοιχα, στο κάλιο ο μέγιστος ρυθμός απορρόφησης παρατηρείται 2-3 εβδομάδες πριν από την εμφάνιση της φόβης. Το καλαμπόκι έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις σε θείο, μαγνήσιο, ασβέστιο, σίδηρο, ψευδάργυρο και μαγγάνιο.

Β. Επιφανειακή λίπανση

Οι επιφανειακές λιπάνσεις αζώτου ξεκινούν στις 4-6 εβδομάδες μετά τη σπορά, όταν τα φυτά έχουν αποκτήσει ύψος 50-60 cm. Σκοπός της επιφανειακής λίπανσης είναι να καλυφθούν οι υψηλές απαιτήσεις της καλλιέργειας σε άζωτο, για αυτό και ενισχύεται η παροχή του κατά τη διάρκεια της έντονης βλαστικής ανάπτυξης, όπου η ταχύτητα απορρόφησής του από τα φυτά είναι μεγάλη. Οι ποσότητες του αζώτου που χορηγούνται επιφανειακά συμπληρώνουν το υπόλοιπο 50%-70% των ετήσιων αναγκών του.

ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Το άζωτο είναι το σπουδαιότερο θρεπτικό στοιχείο για το καλαμπόκι, γιατί ρυθμίζει την ανάπτυξη, την απόδοση και την ποιότητα της καλλιέργειας. Ο φώσφορος ευνοεί την άρτια ανάπτυξη του ριζικού συστήματος του φυτού και είναι απαραίτητος για τη φωτοσύνθεση, την αναπνοή, τη σύνθεση υδατανθράκων, την κυτταρική διαίρεση και τη μεταφορά ενέργειας. Το κάλιο απαιτείται για την ενεργοποίηση πολλών ενζύμων και συμβάλλει σημαντικά στην υδατική ισορροπία των φυτών.

Στοιχείο

Ποσότητα (κιλά/στρ.)

Ν

18-30

P2O5

4-8

K2O

20-25

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Μπιλάλης Δ., Παπαστυλιανού Π., Τραυλός Ηλ., 2019, Γεωργία Φυτά Μεγάλης Καλλιέργειας Εκδ. Πεδίο, Αρχείο ΣΠΕΛ, 1995-2021.