Ημερολόγιο Θρέψης: Ρύζι

Tο ρύζι είναι, μετά το σιτάρι, το δεύτερο σπουδαιότερο σιτηρό στον κόσμο και μία από τις βασικότερες τροφές του ανθρώπου, αφού αποτελεί πηγή υψηλής θρεπτικής αξίας πλούσια σε υδατάνθρακες, πρωτεΐνες, βιταμίνες και ανόργανα στοιχεία. Σύμφωνα με τις προβλέψεις του IRRI (Διεθνές Ινστιτούτο Έρευνας στο Ρύζι) και λαμβάνοντας υπόψη τη συνεχή ανάπτυξη του παγκόσμιου πληθυσμού, η παραγωγή του ρυζιού θα πρέπει να αυξηθεί κατά 70% στα επόμενα 35 χρόνια, ώστε να καλυφθεί η παγκόσμια ζήτηση. Η Ελλάδα κατατάσσεται στις τέσσερις χώρες με την υψηλότερη απόδοση στον κόσμο μετά την Αυστραλία, τις ΗΠΑ και την Αίγυπτο.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Όλα τα θρεπτικά στοιχεία είναι απαραίτητα για την εύρωστη ανάπτυξη του ρυζιού με το καθένα να συμμετέχει σε πολλαπλούς μηχανισμούς των φυτών. Η ιδιαιτερότητα του ρυζιού συγκριτικά με τις υπόλοιπες καλλιέργειες είναι ότι αναπτύσσεται μέσα στο νερό και η κατάκλυση που εφαρμόζεται επηρεάζει σημαντικά τη συμπεριφορά των θρεπτικών στοιχείων και τη διαθεσιμότητά τους στο έδαφος. Η γενική προτεινόμενη λίπανση του ρυζιού για αποδόσεις 750-800kg/στρ. ή και μεγαλύτερες:

Η προσθήκη 3Kg SO3 καθώς και ψευδαργύρου (Zn) ευνοούν την ομαλή ανάπτυξη των φυτών και ενισχύουν τα χαρακτηριστικά της παραγωγής.

ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Α. Βασική λίπανση

Στη βασική λίπανση συστήνεται να εφαρμόζεται πριν από τη σπορά, με ενσωμάτωση στο έδαφος το 40%-50% περίπου της ποσότητας του αζώτου, ολόκληρη η ποσότητα του φωσφόρου και του καλίου. Με τη βασική λίπανση προωθούμε την ανάπτυξη του ριζικού συστήματος των φυτών, τον αριθμό των αδελφιών ανά φυτό, το μέγεθος της φυλλικής επιφάνειας και τον αριθμό των κόκκων στους στάχεις.

Β. Επιφανειακή λίπανση

Με την επιφανειακή λίπανση ενισχύουμε την ευρωστία της καλλιέργειας, την ανάπτυξη των φυτών, το βάρος των κόκκων και τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά. Η επιφανειακή λίπανση μπορεί να γίνει σε 1-2 δόσεις, δίνοντας έμφαση κυρίως στο άζωτο και στο θείο. Σε περίπτωση διπλής εφαρμογής, το 40% περίπου του αζώτου εφαρμόζεται επιφανειακά στο αδέλφωμα των φυτών και το υπόλοιπο 20% πριν από την έναρξη του φουσκώματος της ταξιανθίας (50-60 ημέρες από τη σπορά). Όταν ακολουθείται μονή εφαρμογή, ολόκληρη η ποσότητα του αζώτου εφαρμόζεται επιφανειακά στο στάδιο του αδελφώματος των φυτών.

Έλλειψη ψευδαργύρου στην καλλιέργεια παρατηρείται κυρίως σε αλκαλικά εδάφη με pH>7 λόγω δέσμευσης του στοιχείου στο έδαφος. Στις περιπτώσεις αυτές η διαφυλλική χορήγηση ψευδαργύρου από νωρίς, κατά την ανάπτυξη της φυλλικής επιφάνειας του ρυζιού, θα βοηθήσει στην καλύτερη απορρόφηση του στοιχείου από τα φυτά, ξεπερνώντας το πρόβλημα της περιορισμένης διαθεσιμότητας του εδάφους.

ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Το άζωτο επιδρά θετικά στο αδέλφωμα στον αριθμό των ταξιανθιών, των καρπών ανά ταξιανθία, στο βάρος των καρπών και, τελικά, στην απόδοση.

Ο ρόλος του φωσφόρου είναι ιδιαίτερα σημαντικός στην ανάπτυξη του ριζικού συστήματος, στην επιτάχυνση της ωρίμανσης και στην αύξηση του βάρους των καρπών.

Το κάλιο ενισχύει το αδέλφωμα, την αντοχή των φυτών στο πλάγιασμα και έχει ενεργό ρόλο στον μεταβολισμό των υδατανθράκων και στη συσσώρευση του αμύλου κατά το γέμισμα των καρπών.

Στοιχείο

Ποσότητα (κιλά/στρ.)

Ν

14-20

P2O5

4-8

K2O

6-10

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Παπακώστα – Τασοπούλου Δ., 2008, Ειδική Γεωργία Ι – Τεύχος Α’, Σιτηρά Χειμερινά, Εαρινά. Θεσσαλονίκη, Εκδ. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ.

Μπιλάλης Δ., Παπαστυλιανού Π., Τραυλός Ηλ., 2019, Γεωργία Φυτά Μεγάλης Καλλιέργειας. Αθήνα, Εκδ. Πεδίο, Αρχείο ΣΠΕΛ,1995-2021.