Ημερολόγιο Θρέψης: Σταυρανθή και Ελαιοκράμβη

Οι ανάγκες θρέψης της κάθε καλλιέργειας υπολογίζονται ανάλογα με τις εδαφοκλιματικές συνθήκες της περιοχής, την ποικιλία, το στάδιο ανάπτυξης, την ηλικία του φυτού, τις καλλιεργητικές τεχνικές και τις επιδιωκόμενες αποδόσεις. Η εδαφολογική ανάλυση και η φυλλοδιαγνωστική ανάλυση αποτελούν πολύτιμα εργαλεία για τον καθορισμό της ορθολογικής λίπανσης.

Ομάδα Σύνταξης: Δρ. Φ. Γιαννακοπούλου, Π. Γκρίντζος, Α. Κατσουλιέρη,
X. Μπαμπάτσικος, Ν. Μυτιλέκας, I. Παντελής, Β. Τσουκανάς

 

ΣΤΑΥΡΑΝΘΗ (Μπρόκολο, Λάχανο, Κουνουπίδι)

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η οικογένεια των σταυρανθών περιλαμβάνει λαχανικά που χαρακτηρίζονται από την υψηλή διατροφική τους αξία, αφού είναι πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, μεταλλικά στοιχεία, βιταμίνες και αντιοξειδωτικές ουσίες. Συγκεκριμένα στην οικογένεια των σταυρανθών ανήκουν είδη, όπως το λάχανο, το κουνουπίδι, το μπρόκολο κ.λπ. Είναι ψυχρής εποχής λαχανικά και είναι ιδιαίτερα απαιτηττικά σε νερό και θρεπτικά στοιχεία. Η επιλογή του κατάλληλου υβριδίου που θα καλλιεργηθεί σε κάθε γεωγραφική περιοχή αποτελεί σημαντικό παράγοντα επιτυχίας της καλλιέργειας. Τόσο η οργανική ουσία όσο και η χρήση λιπασμάτων συμβάλλουν ουσιωδώς στην αύξηση των αποδόσεων και στη βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Οι απαιτήσεις στα βασικά θρεπτικά στοιχεία που έχουν το λάχανο, το κουνουπίδι και το μπρόκολο είναι σχεδόν ίδιες:

Οι πρώιμες ποικιλίες χρειάζονται λιγότερα θρεπτικά στοιχεία, ενώ οι όψιμες περισσότερα. Η παρουσία των γλυκοσινολικών οξέων στα σταυρανθή τα καθιστά απαιτητικά σε θείο. Από τα ιχνοστοιχεία απαραίτητο είναι το βόριο. Στο κουνουπίδι και στο μπρόκολο σημαντικός είναι και ο ρόλος του μολυβδαινίου.

ΕΙΔΟΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ: ΒΑΣΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ

Στόχος της βασικής λίπανσης είναι η σωστή εγκατάσταση των φυτών μέσω της ανάπτυξης ενός δυνατού και υγιούς ριζικού συστήματος, καθώς και ο εφοδιασμός του φυτού με όλα τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά για την επίτευξη της βέλτιστης ανάπτυξης. Παράλληλα, δημιουργούνται σημαντικά αποθέματα σε φώσφορο και κάλιο που θα χρησιμοποιηθούν στα επόμενα κρίσιμα στάδια ανάπτυξης της καλλιέργειας.

Τα σταυρανθή είναι απαιτητικά σε θρεπτικά στοιχεία, ιδιαίτερα σε άζωτο και κάλιο. Στη βασική λίπανση στα σταυρανθή εφαρμόζεται το 1/3 των συνολικών αναγκών σε άζωτο (Ν) της καλλιέργειας και το σύνολο των αναγκών σε φώσφορο (Ρ) και κάλιο (Κ). Συνιστάται, εκτός των άλλων, και η προσθήκη οργανικής ουσίας.

Στη βασική λίπανση, επίσης, συνιστάται η ενσωμάτωση των κατάλληλων ποσοτήτων βορίου και μολυβδαινίου ειδικά στο κουνουπίδι και στο μπρόκολο. Στη βασική λίπανση τα λιπάσματα να εφαρμόζονται πριν ή κατά τη μεταφύτευση, στη γραμμή φύτευσης και σε απόσταση τουλάχιστον 5 εκ. από το φυτό.

ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Το άζωτο είναι πολύ σημαντικό για την ανάπτυξη των φυτών, αυξάνοντας την παραγωγή και ενισχύοντας τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά της καλλιέργειας.

Ο φώσφορος διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στα πρώτα στάδια ανάπτυξης του φυτού, ενώ παράλληλα επηρεάζει την αύξηση της ρίζας και επιταχύνει την ωρίμανση του φυτού.

Το κάλιο βοηθά στην ανάπτυξη των φυτών, στη ρύθμιση των απωλειών νερού, συμμετέχει στη συσσώρευση και μεταφορά των υδατανθράκων στο φυτό και αυξάνει την αντοχή των φυτών σε αβιοτικές καταπονήσεις.

Στοιχείο

Ποσότητα (κιλά/στρ.)

Ν

10-20

P2O5

6-10

K2O

10-12

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ολύμπιος X., 2015, Η τεχνική της καλλιέργειας των Υπαίθριων Κηπευτικών, Εκδ. Σταμούλη ΑΕ. Αρχείο ΣΠΕΛ,1995-2021.

 

ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η ελαιοκράμβη ανήκει στα φυτά μεγάλης καλλιέργειας που παράγουν ελαιούχους σπόρους και κατατάσσεται στις ελαιοδοτικές καλλιέργειες. Είναι φυτό μεγάλης οικονομικής σημασίας παγκοσμίως και μια καλλιέργεια που αυξάνεται συστηματικά στη χώρα μας. Η ορθολογική θρέψη της ελαιοκράμβης αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την αύξηση της απόδοσης της καλλιέργειας σε σπόρο και λάδι.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Οι ανάγκες θρέψης των γιγαρτόκαρπων, στα τρία μακροστοιχεία, είναι:

Ένα θρεπτικό στοιχείο ιδιαίτερα πολύτιμο στην καλλιέργεια της ελαιοκράμβης είναι το θείο (S), το οποίο συνδέεται με την αύξηση των αποδόσεων.

ΕΙΔΟΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ: ΒΑΣΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ

Η βασική λίπανση της ελαιοκράμβης πριν από τη σπορά στοχεύει στην παροχή των απαραίτητων θρεπτικών στοιχείων, ώστε να στηριχθούν οι ανάγκες θρέψης της καλλιέργειας στα επερχόμενα στάδια του βιολογικού της κύκλου.

Η βασική λίπανση γίνεται με λιπασματοδιανομείς και συνιστάται η εφαρμογή του 1/4 της συνολικής ποσότητας αζώτου. Στη βασική λίπανση εφαρμόζουμε όλες τις απαιτούμενες μονάδες φωσφόρου και καλίου.

Η ανάπτυξη των φυτών το φθινόπωρο είναι κρίσιμη για τη συνολική απόδοση της καλλιέργειας, αφού την εποχή αυτή καθορίζεται ο αριθμός των ανθοφόρων βλαστών που με τη σειρά τους επηρεάζουν τον αριθμό των ανθέων την άνοιξη.

ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Το άζωτο είναι απαραίτητο θρεπτικό στοιχείο για την επίτευξη αποδόσεων στην καλλιέργεια, προωθεί την ανάπτυξη των φυτών από τα πρώτα στάδια, επηρεάζει θετικά την ανάπτυξη των ανθέων, τον αριθμό των λοβών, τον αριθμό των σπόρων ανά λοβό, το βάρος των σπόρων και την περιεκτικότητά τους σε λάδι.

Ο φώσφορος αποτελεί συστατικό των νουκλεϊκών οξέων (DNA & RNA), είναι ουσιώδης για τη δημιουργία νέων φυτικών ιστών και ενός ισχυρού ριζικού συστήματος.

Το κάλιο επιδρά θετικά στο βάρος των σπόρων και στο ύψος της παραγωγής, αυξάνει την αντοχή των στελεχών στο πλάγιασμα, βελτιώνει τη διαχείριση του νερού μέσα στο φυτό και προάγει την ωρίμανση.

Το θείο αποτελεί συστατικό σημαντικών αμινοξέων για τον σχηματισμό πρωτεϊνών.

Στοιχείο

Ποσότητα (κιλά/στρ.)

Ν

10-15

P2O5

5-7

K2O

6-8

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Μπιλαλής Δ., Παπαστυλιανού Π., Τραυλός Ηλ., 2019, Γεωργία Φυτά Μεγάλης Καλλιέργειας Εκδ. Πεδίο. Αρχείο ΣΠΕΛ,1995-2021.