Incofruit Hellas: Σε τέλμα οι εξαγωγές εσπεριδοειδών

Η αγορά των εσπεριδοειδών και ειδικότερα των πορτοκαλιών και μανταρινιών βρίσκεται σε κατάσταση τέλματος, λόγω μη ζήτησης και χαρακτηρίζεται από υπερπροσφορά μικρόκαρπων ισπανικών εσπεριδοειδών στα πλαίσια επιθετικής εμπορικής πολιτικής για κάλυψη μεγάλου μέρους της ζήτησης (η παραγωγή τους είναι αυξημένη με μεγάλο ποσοστό της να είναι μικρού μεγέθους λόγω καιρικών συνθηκών), σε συνδυασμό με το lockdown. Αυτό τονίζεται στο εβδομαδιαίο δελτίο ενημέρωσης για την πορεία των εξαγωγών την εβδομάδα μέχρι σήμερα 20 Νοεμβρίου, που εκδίδει ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Φρούτων, Λαχανικών και Χυμών Incofruit Hellas.

Σημειώνεται, επίσης, ότι η αγορά κηπευτικών λόγω αθρόων εισαγωγών κηπευτικών στην ΕΕ από τρίτες χώρες χαμηλού κόστους, που απολαμβάνουν προτιμησιακής μεταχείρισης, συνθέτουν σήμερα μια κατάσταση που πλήττει την παραγωγή και διάθεση των προϊόντων μας γεγονός που πρέπει να αντιμετωπισθεί από την πολιτεία άμεσα.

Επισημαίνεται ο κίνδυνος έλλειψης μεταφορικών μέσων, λόγω μη ύπαρξης φορτίων επιστροφής, και η ως εκ τούτου επιβάρυνση του μεταφορικού κόστους. Ενδείξεις άρχισαν ήδη να εμφανίζονται, αλλά και καθυστερήσεις λόγω ελέγχων στα ελληνικά χερσαία σύνορα.

H εξαγωγή επιτραπέζιων σταφυλιών ουσιαστικά έχει ολοκληρωθεί και συνεχίζει με ελάχιστες διακινούμενες ποσότητες. Ανακεφαλαιωτικά οι τιμές τους κατά την φετινή εμπορική περίοδο δεν ήταν σε ικανοποιητικά επίπεδα.

Η εξαγωγή μήλων συνεχίζεται με εκτίμηση του ρυθμού εξαγωγών τους μειωμένη -11,9% (27.139 τ. έναντι 30.810 τ.), σε αντίθεση με την αύξηση εισαγωγών τους κατά 18% .

Συνεχίζεται, επίσης, η εξαγωγή ακτινιδίων, 53.074 τόνοι, από τους οποίους 23.234 τόνοι προς Ιταλία, έναντι 54.443 τόνων και 18.940 τόνων αντίστοιχα πέρσι, αλλά με τις εξαγωγές προς τρίτες, εκτός ΕΕ, χώρες να αποτελούν το 22,5% του συνόλου έναντι του 26,6% της αντίστοιχης περυσινής περιόδου.

Εξακολουθούν να παρατηρούνται φαινόμενα διακίνησης ατυποποίητων ακτινιδίων και εσπεριδοειδών (κατ’ ευθεία από τον αγρό) από «Έλληνες, Ιταλούς και Βαλκάνιους εμπόρους», που δεν έχουν φορολογικό εκπρόσωπο και δεν είναι εγγεγραμμένοι ως οφείλουν στο ΜΕΝΟ και την τρέχουσα εμπορική περίοδο.

Ο ειδικός σύμβουλος του Incofruit, Γιώργος Πολυχρονάκης, δήλωσε: «χαιρετίζουμε το έργο των αρμόδιων ελεγκτικών υπηρεσιών και ζητούμε την εντατικοποίηση των ελέγχων στα σημεία εισόδου και εξόδου της χώρας για τον ποιοτικό και υγειονομικό έλεγχο των διακινουμένων-εξαγομένων προϊόντων μας προς αποφυγή δυσφήμησης των προϊόντων μας και –κυρίως– λόγω Covid από την μη τυποποίηση-συσκευασία σε πιστοποιημένους προς τούτο φορείς τυποποίησης που παρέχουν πλήρη ιχνηλασιμότητα, αλλά επιπρόσθετα και την αποτροπή κυκλοφορίας (μανταρινιών, πορτοκαλιών) φυσικών και αποπρασινισμένων χωρίς τα προβλεπόμενα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά τους.

Ζητείται από την πολιτεία όπως μεριμνήσει για την απρόσκοπτη διακίνηση των έμφορτων με φρούτα και λαχανικά φορτηγών αυτοκινήτων διεθνών μεταφορών στα χερσαία σύνορα της χώρας, αλλά και στην επιστροφή τους κενών προς επαναφόρτωσή τους με την ενεργοποίηση των πράσινων λωρίδων διακίνησής τους, κατ’ εξαίρεση στους προβλεπόμενους ελέγχους στα σύνορα, ως ίσχυσαν στο πρώτο lockdown. Χρειάζεται να ζητηθεί από τα αρμόδια όργανα της ΕΕ η προστασία των ευρωπαϊκών προϊόντων οπωροκηπευτικών, έναντι της ανεξέλεγκτης εισόδου προϊόντων από τρίτες χώρες τα οποία σαφώς έχουν ανταγωνιστικό μειονέκτημα. Επίσης, να ληφθούν μέτρα αντιμετώπισης κρίσεως στον τομέα των οπωροκηπευτικών (προληπτική απόσυρση κ.ά.), αλλά και έγκριση μέτρων παρεμφερών με αυτά του πρώτου lockdown, για στήριξη του εισοδήματος της παραγωγής που τυχόν θα πληγεί».