INCOFRUIT: Ζητάει εντατικοποίηση ελέγχων για την αποτροπή διακίνησης ανώριμων ακτινιδίων και εσπεριδοειδών

Από το τέλος της επόμενης εβδομάδας αναμένονται μεγαλύτερες ποσότητες ακτινιδίων καθώς η χρονιά είναι όψιμη και εφιστάται η προσοχή στη διακίνηση ανώριμων ακτινιδίων, επισημαίνεται στο εβδομαδιαίο δελτίο για τις εξαγωγές νωπών οπορωκηπευτικών του INCOFRUIT-HELLAS.

Τονίζεται ακόμη ότι τα εσπεριδοειδή για να μπουν σε διαδικασία αποπρασινισμού πρέπει να πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια ωριμότητας που ορίζει η νομοθεσία.

Ακολουθεί το εβδομαδιαίο δελτίο της INCOFRUIT-HELLAS:

«Η συγκομιδή μήλων εξελίχθη ομαλά με την ποιότητα των καταλλήλων προς εμπορία σε πολύ καλά επίπεδα, και ήδη ξεκίνησαν και οι εξαγωγές τους με εκτίμηση ρυθμού εξαγωγών τους μειωμένη  -10% (18.800 τ.) και ελπίζουμε με προοπτική κάλυψης της απώλειας -17,2% την απελθούσα περίοδο σε αντίθεση με την αύξηση εισαγωγών τους κατά 18%. Αναφέρεται πρόωρη συγκομιδή πορτοκαλιών και  αναμένεται και μανταρινιών και λεμονιών.

 Ήδη από την ημερομηνία έναρξης των ελέγχων βάσει της απόφασης του Υπουργού Α.Α.Τ η διακίνηση ακτινιδίων έχει περιορισθεί κατά -30,9% ένεκα του «φόβου των ελέγχων»  και προς Ιταλία κατά -48,6% (ανερχόμενα βάσει αναγγελιών σε 2602 τ. αποτελώντας το 21% του μέχρι σήμερα συνόλου έναντι 28% πέρσυ) Σημειώνεται ότι ακτινίδια που ανταποκρίνονται στα σάκχαρα των 6,2ο Brix έχουν και την μέση περιεκτικότητα σε ξηρά ουσία 15% ενώ το αντίθετο δεν συμβαίνει

Εξακολουθούν να παρατηρούνται φαινόμενα διακίνησης από «Έλληνες, Ιταλούς και βαλκάνιους εμπόρους και πρόσφατα Βρετανών που δεν έχουν φορολογικό εκπρόσωπο και δεν είναι εγγεγραμμένοι ως οφείλουν στο ΜΕΝΟ» ατυποποίητων φρούτων και λαχανικών (κατ ευθεία από τον αγρό) και την τρέχουσα εμπορική περίοδο ακτινιδίων (χωρίς να πληρούν ακόμη τις κατάλληλες απαιτήσεις για βαθμούς ωρίμανσης 6,2% Brix η μέσης περιεκτικότητας ξηράς ουσίας 15%, που προβλέπεται από την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία)

Σημειώνεται ότι παρά το ότι η συγκομιδή της κύριας ποικ. Hayward που από 15/10 επιτρέπεται η συγκομιδή δεν έχει ακόμη τα προβλεπόμενα χαρακτηριστικά λόγω του ότι η ωρίμανσή τους παρουσιάζει οψιμότητα τουλάχιστο 10 ημερών αναμένεται από το τέλος της άλλης εβδομάδος ύπαρξη σχετικών επαρκών ποσοτήτων    

Συνεχίσθηκε και την ανασκοπούμενη εβδομάδα ευάριθμα φορτία ανώριμων ακτινιδίων να έχουν απορριφθεί και δεσμευθεί από τις δημόσιες ελεγκτικές αρχές που δεν πληρούσαν ούτε τον δείκτη σακχάρων ούτε της ξηράς ουσίας, διακινηθέντα σε απαγορευμένους περιέκτες (κλούβες μεταφοράς) αλλά και bins απαγορευμένη ρητώς συσκευασία («ασυμπτωματικός μεταδότης του βακτηρίου της ακτινιδιάς» και επικαλυμμένα με χαρτοκιβώτια) συσκευασμένα με το χέρι στον αγρό ακόμη καθώς και ένα φορτίο Πορτοκαλιών

Σημειώνεται ότι από την Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 9475/136897/10.10.2018 (ΦΕΚ 4728 τ.Β όπως τροποποιήθηκε η επιτρεπόμενη συσκευασία είναι μέχρι 20 κιλά

Χαιρετίζουμε το έργο των αρμόδιων ελεγκτικών υπηρεσιών και ζητούμε την εντατικοποίηση των ελέγχων στα σημεία εισόδου και εξόδου της χώρας ακόμη και στον λιμένα της Πάτρας (που τελευταία υπάρχει λόγω ελέγχων στην Ηγουμενίτσα εκτροπή προς φόρτωση) και στις Εθνικές οδούς που δραστηριοποιήθηκαν ήδη συνεργεία ελέγχου τόσο για τον έλεγχο  εισαγωγής περιεκτών (bins κ.α) προς αποφυγή μόλυνσης των καλλιεργειών μας (βακτήριο και «νέκρωσης των φυτών ακτινιδιάς (Moria)που μαστίζει την Ιταλία) όσο και για τον ποιοτικό και υγειονομικό έλεγχο των διακινουμένων-εξαγομένων προϊόντων μας προς αποφυγή δυσφήμησης των προϊόντων μας και κυρίως λόγω Covid από την μη τυποποίηση-συσκευασία σε πιστοποιημένους προς τούτο φορείς τυποποίησης που παρέχουν πλήρη ιχνηλασιμότητα αλλά επιπρόσθετα και την αποτροπή κυκλοφορίας (μανταρινιών, πορτοκαλιών) φυσικών και αποπρασινισμένων χωρίς τα προβλεπόμενα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά τους

«Τα πορτοκάλια για να έχουν ικανοποιητικές οργανοληπτικές ιδιότητες για τον καταναλωτή πρέπει ο δείκτης ωριμότητος (σχέση σάκχαρα/οξέα) να είναι τουλάχιστον έξη και μισό προς 1 (6,5:1)» Τα εσπεριδοειδή που πληρούν τα κριτήρια ωριμότητος με εξαίρεση τον χρωματισμό μπορούν να «αποπρασινιστούν» Απαγορεύεται η χρήση χρωστικών ουσιών…» ως αναφέρεται σε σχετικές εγκυκλίους».