Ιωάννινα: Προσοχή για τον περονόσπορο στην πατάτα

Όπως αναφέρει το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Ιωαννίνων, ιδιαίτερα ευνοϊκές συνθήκες για την άμεση εξάπλωση του περονόσπορου στις πατατοκαλλιέργειες έχουν δημιουργήσει οι πρόσφατες έντονες βροχοπτώσεις, σε συνδυασμό με την πολύ αυξημένη ατμοσφαιρική υγρασία και τη μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας.

Αναλυτικότερα, και σύμφωνα με όσα αναφέρει ο συντάκτης της προειδοποίησης, προϊστάμενος του Κέντρου, Δρ. Χρήστος Ρούκος, «η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας δεν ξεπέρασε τους 25 °C καθ’ όλη τη διάρκεια των τελευταίων πέντε 24ώρων (σ.σ. 5 -10 Αυγούστου), όπως κατέγραψε ο εγκατεστημένος μετεωρολογικός σταθμός της υπηρεσίας του Κέντρου στο οροπέδιο της Χρυσοβίτσας».

Όπως αναφέρεται στη συνέχεια, «Από τις επιτόπιες παρατηρήσεις που πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή του οροπεδίου, έχουν διαπιστωθεί προσβολές από περονόσπορο, κυρίως στις πιο υγρές θέσεις. Οι βροχοπτώσεις είχαν σαν αποτέλεσμα τα οποιαδήποτε σκευάσματα επαφής που είχαν εφαρμοστεί να έχουν πλέον ξεπλυθεί, μη παρέχοντας ουσιαστικά καμία προστασία στα φυτά». Επομένως, υπογραμμίζεται ότι «Είναι απολύτως επιβεβλημένη η ανάγκη της συνεχούς προστασίας των φυτών με κατάλληλα μυκητοκτόνα που εισχωρούν μέσα στο φυτό, δεν ξεπλένονται με την βροχή και παρουσιάζουν και θεραπευτική δράση (μίγματα διεισδυτικών ή διασυστηματικών με επαφής).

Θα πρέπει να αποφεύγεται η επαναλαμβανόμενη χρήση ενός ή περισσοτέρων μυκητοκτόνων της ίδιας χημικής ομάδας. Συστήνεται να γίνονται πάντοτε εναλλαγές μεταξύ των δραστικών ουσιών ως προς τον τρόπο δράσης (εναλλαγή διαφορετικών ομάδων κατά F.R.A.C.), για να αποκλεισθεί το ενδεχόμενο της ανάπτυξης ανθεκτικότητας του παθογόνου στα μυκητοκτόνα». Ως προς τα κατάλληλα φάρμακα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι συντάκτες υπενθυμίζεται ότι έχει αποσταλεί στους παραγωγούς από τις 30/4/2020 λίστα εγκεκριμένων μυκητοκτόνων στην οποία και μπορούν να ανατρέξουν.

Προσοχή και στην αλτερνάρια

Εκτός από τον περονόσπορο, το Κέντρο Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Ιωαννίνων προειδοποιεί και για την παρουσία αλτερνάριας. Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι «από επιτόπιες παρατηρήσεις διαπιστώθηκε η παρουσία του μύκητα σε αρκετά πατατοχώραφα. Η ανάπτυξη της ασθένειας ευνοείται από τη διαδοχή υγρού και ξηρού καιρού με υψηλές θερμοκρασίες, συνθήκες που την εποχή αυτή επικρατούν σχεδόν καθημερινά στο οροπέδιο της Χρυσοβίτσας. Πολλά από τα μυκητοκτόνα που ελέγχουν τον περονόσπορο καταπολεμούν και την αλτερνάρια, όπως φαίνεται στη λίστα των μυκητοκτόνων που έχουν αποσταλεί στους παραγωγούς από τις 30/4/2020».