Ο Ιωάννης Καραστέργιος πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Φορέων Παροχής Γεωργικών Συμβουλών

Στην εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής του Πανελλήνιου Συλλόγου Φορέων Παροχής Γεωργικών Συμβουλών «farmadvisors», προχώρησαν τα μέλη του στην εκλογοαπολογιστική συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του «Ινστιτούτου Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων» (ΙΜΔΟ) του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ.

Μετά τις αρχαιρεσίες το Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε σώμα. Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου: Πρόεδρος: Ιωάννης Καραστέργιος (FARMANET), Αντιπρόεδρος: Νικόλαος Μπουνάκης (PROACTIVE), Γενικός Γραμματέας: Νικόλαος Μαργαριτόπουλος (GENECON), Ταμίας: Δημήτριος Μπαρδακίδης (ENA), Μέλος: Στυλιανός Δρύς (FOODSTANDARD)

Σύνθεση Ελεγκτικής Επιτροπής: Μπινιατίδου Αικατερίνη (ΑΓΡΟΛΥΣΙΣ), Κουτεντάκης Νικόλαος (ΑΝΑΠΤΥΞΗ), Δημόκας Γεώργιος (ΔΗΜΟΚΑΣ).