ΙΟΝ: Έκδοση της δεύτερης έκθεσης εταιρικής υπευθυνότητας για τα έτη 2019-2020

Στην έκδοση της δεύτερης έκθεσης εταιρικής υπευθυνότητας για τα έτη 2019-2020 προχώρησε η ΙΟΝ ΑΕ μέσα στην οποία παρουσιάζονται το όραμα, οι αξίες, οι στόχοι και οι δεσμεύσεις της εταιρείας σε θέματα εταιρικής υπευθυνότητας και βιώσιμης ανάπτυξης.

Η έκθεση συντάχθηκε σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του διεθνούς οργανισμού Global Reporting Initiative (GRI Standards – επίπεδο εφαρμογής in-accordance core), που βασίζονται στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.

Στόχος της έκθεσης είναι η συνεπής και ολοκληρωμένη ενημέρωση όλων των ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με τη στρατηγική, τις δράσεις, τους στόχους και τις επιδόσεις της εταιρείας. Αντικατοπτρίζει δε, με ξεκάθαρο και αξιόπιστο τρόπο, τη συνεπή προσήλωσή της στη βιώσιμη ανάπτυξη και υπεύθυνη λειτουργία προς το περιβάλλον, την κοινωνία και τους εργαζομένους της.

Ως κύριο σημείο της έκθεσης αναφέρεται η δωρεά ύψους 500.000 ευρώ για δημιουργία 12 κλινών ΜΕΘ, που πραγματοποίησε η ΙΟΝ το Νοέμβριο του 2020, εν μέσω έξαρσης της πανδημίας, θέλοντας να ανταποκριθεί έμπρακτα στην ανάγκη για υποστήριξη του κοινωνικού συνόλου και ενίσχυση του ΕΣΥ.

Ένα άλλο κύριο σημείο της έκθεσης αφορά το περιβάλλον και αναφέρεται στη μέτρηση όλων των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για τις εγκαταστάσεις της εταιρείας στις περιοχές του Νέου Φαλήρου, Μαρκοπούλου, ‘Αρτας και Παλλήνης (για τα έτη 2018 και 2019). Πρωταρχικός στόχος της μέτρησης ήταν να ληφθούν μέτρα για την ελαχιστοποίηση των εκπεμπόμενων αερίων του θερμοκηπίου, καθώς και να γίνει αντιστάθμιση των ρύπων εκείνων που εκπέμπει η εταιρεία. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία προέβη σε αντιστάθμιση 585,6 τόνων CO2 και το ποσό που κλήθηκε να καταβάλλει για την αντιστάθμιση των ρύπων επενδύθηκε μέσω του First Climate σε έργο με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος στη Γκάνα, τη χώρα που αποτελεί τον κυριότερο προμηθευτή κακάο παγκοσμίως.

Τέλος, στην έκθεση παρουσιάζονται οι μελλοντικοί στόχοι και δεσμεύσεις της ΙΟΝ που είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι με την προσπάθεια της εταιρείας να λειτουργεί ως ένας κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνος οργανισμός.

Η ΙΟΝ ΑΕ είναι μια αμιγώς ελληνική ανώνυμη εταιρεία, με παρουσία στην χώρα μας από το 1930. Με τρεις υπερσύγχρονες μονάδες παραγωγής, περίπου 870 εργαζομένους και κύκλο εργασιών πάνω από 118 εκατ. ευρώ ετησίως, η ΙΟΝ κατατάσσεται στις 60 μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες. Η ΙΟΝ είναι η μόνη Ελληνική σοκολατοβιομηχανία με ολοκληρωμένη διαδικασία παραγωγής σοκολάτας από την πρώτη ύλη, τους βαλάνους του κακάο. Η εταιρεία διαθέτει έντονη εξαγωγική δραστηριότητα σε περισσότερες από 16 χώρες σε όλο τον κόσμο, την οποία αναπτύσσει συνεχώς δημιουργώντας νέες συνεργασίες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ